Tutaj jesteś Urząd - kopia - [2019-06-11 12:41]

Urząd

ADRES

Starostwo Powiatowe w Puławach
Al. Królewska 19
24-100 Puławy

godz. pracy Urzędu:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.00 - 15.00

środa 8.00 - 16.00

Starosta Puławski przyjmuje interesantów we wtorki
w godz. 12.00 - 14.00, po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie
tel. 81 886 11 00 

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW

FAX
81 886 11 79

ESP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 
KONTA
 
KONTO 80 1020 3219 0000 9002 0012 1020 obejmuje ewidencję wpłat:

1. Wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.
2. Opłaty za czynsz i media – nieruchomości Skarbu Państwa.
3. Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa.
4. Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.
5. Opłaty za karty parkingowe.
6. Udział Skarbu Państwa w pozyskanym drzewie.

KONTO 18 1020 3219 0000 9002 0012 0196 obejmuje ewidencję wpłat:

1. Opłaty komunikacyjne.
2. Opłaty za karty wędkarskie.
3. Opłaty za holowanie pojazdu.
4. Opłaty za czynsz i media – nieruchomości Powiatu Puławskiego.
5. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Puławskiego.

KONTO 18 1020 3219 0000 9702 0038 6409 obejmuje ewidencję wpłat:

1. Opłata ewidencyjna CEPIK.

KONTO 40 1020 3219 0000 9102 0012 2176 obejmuje ewidencję wpłat geodezyjnych za zamówienia :

1. Wydziału Geodezji.
2. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
3. Oddziału Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.
POWIAT PUŁAWSKI
Konto: Bank PKO BP SA O/Puławy
nr: 13 1020 3219 0000 9202 0012 0188
NIP: 716-265-76-33
Regon : 431019483
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ochrona danych osobowych
Sport
Sport