Struktura organizacyjna

Nazwa
Wydziału
Telefon E-mail Adres Opis
SEKRETARIAT STAROSTY PUłAWSKIEGO (Z SEKRETARIATU NIE MA MOżLIWOśCI POłąCZENIA ROZMOWY Z WYDZIAłAMI) 81 886 11 00, fax 81 886 11 79 starostwo@pulawy.powiat.pl Al. Królewska 19, 24-100 Puławy Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Starosta Witold Popiołek 818861100
Wicestarosta Michał Godliński 81 8861131
Członek Zarządu Leszek Gorgol 818861200
Członek Zarządu Jan Ziomka 81 8861111
Sekretarz Monika Zych 818861105
Skarbnik Anna Krzysztofik 818861153
Opis wydziału
WYDZIAł KOMUNIKACJI I DRóG 81 886 11 80, 81 886 11 88 komunikacja@pulawy.powiat.pl Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Wydziału Józef Zolech 81 886 11 80, 81 886 11 87 127
Zastępca Kierownika Wydziału Marek Soboń 81 886 11 24 115
Wieloosobowe stanowisko ds. praw jazdy Piotr Kolek 81 886 11 24 115
Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów Janusz Wójcik 81 886 11 88 116
Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów Iwona Żmudzińska 81 886 11 88 116
Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów Elżbieta Kopciał 81 886 11 88 116
Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów Jolanta Łuszczyńska 81 886 11 88 116
Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów Agnieszka Kubala 81 886 11 88 116
Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów Agnieszka Polak 81 886 11 88 116 (zastępstwo za Joannę Kubiś)
Punkt informacyjny Michał Nadolski 81 886 11 80 116
Punkt wydawania dowodów rejestracyjnych Anna Matraszek-Rusek 81 886 11 80 116
Stanowisko ds. dróg Mariusz Próchniak 81 887 48 73 116a
Stanowisko ds. kontroli Agnieszka Stolarek 81 887 48 73 116a
Stanowisko ds. transportu Anna Sokołowska-Śliwa 81 886 11 23 116b
Opis wydziału

REJESTRACJA POJAZDÓW, WYREJESTROWANIE, WYMIANA DOWODÓW REJESTRACYJNYCH

Przyjmowanie interesantówpokój 116 (sala operacyjna)
Pn, Wt, Cz, Pt: 7.10 - 13.30
Śr: 8.10 - 15.00

Pracę Wydziału nadzoruje Członek Zarządu - Jan Ziomka
WYDZIAł GEODEZJI - ODDZIAł DS. GEODEZJI Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Wydziału, Geodeta Powiatowy Mariusz Kasprzak 81 886 11 51 110
Stanowisko do spraw obsługi kancelarii Wydziału Danuta Bartuzi 81 886 11 20 109 Teren: cały powiat
Zakres: Obsługa Kancelarii Wuydziału, udostępnianie informacji i wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów i budynków dla rzeczoznawców
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych Joanna Todys 81 886 11 20 109 Teren: cały powiat
Zakres: udostępnianie informacji oraz wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów i budynków do celów egzekucyjnych  i innym podmiotem z obszaru
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych Krystyna Kamola 81 886 11 18 107 Teren: m. Puławy, obręby: 2 - Włostowice, 3 - Wólka Profecka, 5 - Zakłady Azotowe – Łęka, 8 - Zakłady Azotowe, 9 - Las IUNG, m. Nałęczów
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych Magdalena Wójcicka 81 886 11 18 107

Teren: 1 - m.  Nałęczów, 4 - Puławy - Kolejowa,
Zakres: prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie udostępniania informacji, wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych Ewa Galińska 81 886 11 19 108 Teren: gm. Puławy - obszar wiejski
Zakres: prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie udostępniania informacji oraz wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów i budynków 
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych Monika Maciąg 81 886 11 50 106 Teren: m. i gm. Kazimierz Dolny
Zakres: prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie udostępniania informacji oraz wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów i budynków 
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych Eugeniusz Oleksiewicz 81 886 11 21 105 Teren: gm. Końskowola
Zakres: prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie udostępniania informacji oraz wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów i budynków
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych Zbigniew Szymczyk 81 886 11 19 108 Teren: gm. Janowiec i gm. Wąwolnica
Zakres: prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie udostępniania informacji oraz wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów i budynków
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych Jolanta Kuk 81 886 11 50 106

Teren: gm. Baranów
Zakres: prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie udostępniania informacji oraz wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych Małgorzata Kozak 81 886 11 50 106 Teren: gm. Kurów, gm. Nałęczów – obszar wiejski
Zakres: prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie udostępniania informacji oraz wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów i budynków
Teren: gm. Baranów, gm. Janowiec, gm. Końskowola, gm. Markuszów, m. i gm. Nałęczów, gm. Wąwolnica, Żyrzyn Elżbieta Frel 81 886 11 39 129 Zakres: wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków
Teren: gm. Puławy - obszar wiejski, m. Puławy - obręby: 2 - Włostowice, 3 - Wólka Profecka, 5 - Zakłady Azotowe – Łęka, 8 - Zakłady Azotowe, 9 - Las IUNG , gm. Kurów, m. i gm. Kazimierz Dln. Łucja Pomiankiewicz 81 886 11 39 129 Zakres: wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych Jolanta Chruścikowska 81 886 11 21 105 Teren: gm. Markuszów i gm. Żyrzyn
Zakres: prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie udostępniania informacji oraz wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów i budynków
Opis wydziału
Pracę Wydziału nadzoruje Wicestarosta Puławski - Michał Godliński 
ZESPół UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ brzezinski@pulawy.powiat.pl Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Oddziału Zbigniew Brzeziński 81 886 11 81 227
Pracownik Weronika Mokijewska 81 886 11 81 227  
Opis wydziału
Pracę Zespołu nadzoruje Wydział Geodezji
POWIATOWY OśRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ podgik@pulawy.powiat.pl Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Ośrodka Michał Miłosz 81 886 11 72 112
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezji i kartografii Kinga Kramarczyk 81 886 11 26 113
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezji i kartografii Danuta Struska 81 886 11 26 111
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezji i kartografii Aneta Wolska 81 886 11 26 111
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezji i kartografii Sylwia Jamroża 81 886 11 26 113 (Zastępstwo za Annę Bochra-Szkoda)
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezji i kartografii Wojciech Blachowicz 81 886 11 26 114
Opis wydziału
Pracę Ośrodka nadzoruje Wydział Geodezji
WYDZIAł ZARZąDZANIA NIERUCHOMOśCIAMI Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Wydziału, wywłaszczenia, zwroty nieruchomości wywłaszczonych, odszkodowania, zwroty działek Sylwester Grzechnik 81 886 12 09 132
Stanowisko ds. nieruchomości powiatu Agnieszka Kapłon 81 886 11 62, fax 81 886 11 62 103
Stanowisko ds. najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu Zofia Próchniak 81 886 11 62, fax 81 886 11 62 103
Stanowisko ds. regulacji stanu prawnego nieruchomości Edyta Jarząbek 81 886 11 52, fax 81 886 11 52 104
Stanowisko ds. opłat z tyt. użytkowania wieczystego Kinga Woźniak 81 886 11 52, fax 81 886 11 52 104
Stanowisko ds. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Monika Jędrzejczak 81 886 11 52, fax 81 886 11 52 104
Stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa Dorota Lisiowska 81 886 12 09 132
pomoc administracyjna Marcin Olender 81 886 11 62 103
Opis wydziału
Pracę Wydziału nadzoruje Starosta Puławski - Witold Popiołek
ODDZIAł DS. OBSłUGI GOSPODARCZEJ Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Oddziału Alicja Bielawska 81 886 11 37 307
Stanowisko ds. obsługi administracyjno-biurowej Edyta Mizak 81 886 11 29 308
Stanowisko ds. obsługi nieruchomości i kwalifikowania składników majątkowych Magdalena Furtak zastępstwo za Monikę Pogodę 81 886 11 29 308  
Stanowisko ds. obsługi administracyjno-biurowej Katarzyna Szpetko zastępstwo za Anetę Pałkę 81 886 1129 308
Opis wydziału
Pracę Oddziału nadzoruje Wydział Zarządzania Nieruchomościami
WYDZIAł ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Wydziału Bogusław Skocz 81 886 11 40 213
Zastępca Kierownika Wydziału Andrzej Szymajda 81 886 11 42 214 Teren: gm. Końskowola i gm. Wąwolnica
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi ruchu budowlanego Honorata Kułaga 81 886 11 44 216 Sekretariat wydziału
Teren: gm. Żyrzyn, gm. Baranów i gm. Markuszów
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi ruchu budowlanego Dorota Borucka 81 886 11 42 214 Teren: gm. Puławy i gm. Janowiec
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi ruchu budowlanego Dariusz Kalbarczyk 81 886 11 45 217 Teren: północna części m. Puławy
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi ruchu budowlanego Robert Sokół 81 886 11 43 215 Teren: gm. Kazimierz Dolny
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi ruchu budowlanego Ilona Czosnyka 81 886 11 43 215 Teren: południowa część m. Puławy
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi ruchu budowlanego Katarzyna Kruk 81 886 11 45 217 Teren: gm. Kurów i gm, Nałęczów
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi ruchu budowlanego Marzena Szczepanik 81 886 11 45 217 Zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
Opis wydziału
Pracę Wydziału nadzoruje Członek Zarządu - Jan Ziomka
WYDZIAł OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEśNICTWA Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Wydziału Bronisław Kowal 81 886 11 16 kowal@pulawy.powiat.pl 237
Stanowisko do spraw ochrony powietrza, ochrony przed hałasem i gospodarki leśnej Małgorzata Szewczyk - Goral 81 886 11 15 szewczyk@pulawy.powiat.pl 226
Stanowisko do spraw gospodarki wodnej i łowiectwa Magdalena Wierzbicka 81 886 11 17 wierzbicka@pulawy.powiat.pl 236
Stanowisko do spraw ochrony gruntów rolnych Violetta Girzycka-Hałaś 81 886 11 17 236
Stanowisko do spraw gospodarki odpadami Agnieszka Kamińska 81 886 11 15 kaminska@pulawy.powiat.pl 226
Stanowisko do spraw rolnictwa, rybactwa i ochrony przyrody Małgorzata Wenerska 81 886 11 15 wenerska@pulawy.powiat.pl 226
Wieloosobowe stanowisko ds. leśnictwa Bartosz Kuźma 81 886 11 46 24 Gmina Baranów
Wieloosobowe stanowisko ds. leśnictwa Stanisław Garnek 81 886 11 46 24 Gmina Janowiec
Wieloosobowe stanowisko ds. leśnictwa Stanisław Lipski 81 886 11 46 24 Gminy: Kurów, Żyrzyn, Puławy, Miasto Puławy 
Wieloosobowe stanowisko ds. leśnictwa Marian Wiejak 81 886 11 46 24 Gminy: Końskowola, Markuszów i Nałęczów
Wieloosobowe stanowisko ds. leśnictwa Tomasz Wójciak 81 886 11 46 24 Gminy: Kazimierz Dolny, Wąwolnica 
Geolog Powiatowy Geolog Powiatowy 81 886 11 14 235
Opis wydziału
Pracę Wydziału nadzoruje Członek Zarządu - Jan Ziomka
WYDZIAł PROMOCJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI promocja@pulawy.powiat.pl Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Wydziału Andrzej Wenerski 81 886 12 03 a.wenerski@pulawy.powiat.pl 135
Stanowisko ds. sportu i turystyki Wioletta Włodek 81 886 11 06 134  
Stanowisko ds. kultury Anna Ziomka 81 886 11 38 134
Stanowisko ds. promocji Magdalena Kobiałka 81 886 11 38 134
Opis wydziału
Pracę Wydziału Nadzoruje Członek Zarządu - Leszek Gorgol
WYDZIAł KADROWO - ADMINISTRACYJNY Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Wydziału Iwona Olszowiec 81 886 11 48 olszowiec@pulawy.powiat.pl 240
Stanowisko ds. płac Hanna Majewska 81 886 11 78 majewska@pulawy.powiat.pl 239
Stanowisko ds. kadr Justyna Koper 81 886 11 78 239
Opis wydziału
Pracę wydziału nadzoruje Sekretarz Powiatu - Monika Zych
ODDZIAł DS. ZARZąDZANIA DOKUMENTAMI Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Oddziału Justyna Śmich 81 886 11 49 jsmich@pulawy.powiat.pl 212
Archiwum Iwona Sikora 81 886 12 35 2
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany, Kancelaria ogólna Karolina Gałaś 81 886 12 10 101
Kancelaria ogólna Hanna Kamola 81 886 12 10 100, 101
Kancelaria ogólna Irena Cieślak 81 886 12 10 100, 101
Kancelaria ogólna Jacek Prus 81 886 12 10 100, 101
Opis wydziału
Pracę Oddziału nadzoruje Wydział Kadrowo-Administracyjny
ODDZIAł DS. ZABEZPIECZENIA INFORMATYCZNEGO Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Oddziału Tomasz Madej 81 886 11 57 230
inspektor Michał Olszak 81 886 11 57 230
Opis wydziału
Pracę Oddziału nadzoruje Wydział Kadrowo-Administracyjny
WYDZIAł OBSłUGI PRAWNEJ Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Radca prawny, koordynator zespołu Tomasz Stolat 81 886 11 65 131
Radca prawny Anna Grobel 81 886 11 65 131
Radca prawny Bartosz Grzęda 81 886 11 65 131
Stanowisko ds. obsługi administracyjnej wydziału Iwona Wiesztal 81 886 11 65 131
Opis wydziału
Pracę Wydziału nadzoruje Starosta Puławski - Witold Popiołek
WYDZIAł ZARZąDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOśCI zk@pulawy.powiat.pl Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Wydziału Andrzej Mensik 81 886 11 66 231
Stanowisko ds. wojskowych i kancelarii tajnej Małgorzata Mazurkiewicz 81 886 11 70 232
Stanowisko ds. ochrony ludności, przetwarzania danych i łączności Ignacy Mieczysław Włodek 81 886 11 01 232
Opis wydziału
Pracę Wydziału nadzoruje Starosta Puławski - Witold Popiołek
BIURO OBSłUGI RADY I ZARZąDU POWIATU Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Wydziału Biura Obsługi i Zarządu Powiatu Waldemar Orkiszewski 81 886 11 03 orkiszewski@pulawy.powiat.pl 241
Sekretariat Starosty Agnieszka Zdun-Podhajny 81 886 11 00 starostwo@pulawy.powiat.pl 108
Sekretariat Wicestarosty Renata Niedochodowicz 81 886 11 31 205
Obsługa Zarządu Powiatu Małgorzata Kuta 81 886 11 31 kuta@pulawy.powiat.pl 205
Obsługa Rady Powiatu Katarzyna Potyra 81 886 11 03 241 (zastępstwo za Adrianę Skibińską)
Opis wydziału
Pracę Wydziału nadzoruje Sekretarz Powiatu - Monika Zych
WYDZIAł EDUKACJI edukacja@pulawy.powiat.pl Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Wydziału Małgorzata Noskowska 81 886 11 71 138
Stanowisko ds. organizacji szkół i placówek Beata Michałek 81 886 11 77 140
Stanowisko ds. obsługi kadrowej nauczycieli i kadry kierowniczej szkól i placówek Agnieszka Kwit 81 886 11 08 139
Stanowisko ds. programów i pozyskiwania środków finansowych oraz szkolnictwa specjalnego Agnieszka Łojek-Mokrzycka 81 886 11 08 139
Stanowisko ds. sprawozdawczości, kontroli i szkolnictwa niepublicznego, sekretariat Olga Bińczak 81 886 11 32, fax. 81 886 11 32 137
Opis wydziału
Pracę Wydziału nadzoruje Wicestarosta Puławski - Michał Godliński
WYDZIAł ROZWOJU I INWESTYCJI inwestycje@pulawy.powiat.pl Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Wydziału Waldemar Mokrzycki 81 886 11 84 w.mokrzycki@pulawy.powiat.pl 201
Stanowisko ds. zamówień publicznych Marlena Próchniak 81 886 11 36 202
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Marcin Berłowski 81 886 11 36 m.berlowski@pulawy.powiat.pl 202
Stanowisko ds. inwestycji Joanna Cynarska 81 886 51 92 203
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz zadań związanych z projektem "EUROszansa dla Lubelszczyzny" Małgorzata Lachtara 81 886 11 35 238  
Opis wydziału
Pracę Wydziału nadzoruje Starosta Puławski - Witold Popiołek
WYDZIAł ZDROWIA, SPRAW SPOłECZNYCH I OBYWATELSKICH Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Wydziału Anna Połowska 81 886 11 67 polowska@pulawy.powiat.pl 130a
Stanowisko ds. zdrowia Ireneusz Rzepkowski 81 886 11 09 130
Stanowisko ds. społecznych Robert Piskała 81 886 11 09 piskala@pulawy.powiat.pl 130
Stanowisko ds. obywatelskich Jolanta Rafałko 81 886 11 09 jrafalko@pulawy.powiat.pl 130
Opis wydziału
Pracę Wydziału nadzoruje Członek Zarządu - Leszek Gorgol
POWIATOWY ZESPół DS. ORZEKANIA O NIEPEłNOSPRAWNOśCI zonpulawy@wp.pl Al. Królewska 3 24-100 Puławy Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Przewodniczący Zespołu Marek Kusio 81 886 11 04 kusio@pulawy.powiat.pl
Sekretarz Zespołu Beata Kołodyńska 81 886 74 34
Pracownik socjalny Iwona Błaszkowska 81 886 74 34
Pracownik socjalny Anna Stefaniak 81 886 74 34
Opis wydziału
Pracę Zespołu nadzoruje Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich
WYDZIAł FINANSóW I BUDżETU Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Główna Księgowa Joanna Łyszcz 81 886 11 59 lyszcz@pulawy.powiat.pl 219
Zastępca Głównego Księgowego, stanowisko ds. planowania i sprawozdawczości
Stanowisko ds. ewidencji Cepik i dochodów Starostwa Powiatowego w Puławach Maria Capała 81 886 11 56 capala@pulawy.powiat.pl 218
Stanowisko ds. rozliczeń publiczno-prawnych, ewidencji dochodów i wydatków geodezyjnych Anna Wyczółkowska 81 886 11 56 wyczolkowska@pulawy.powiat.pl 218
Stanowisko ds. obsługi finansowej i kasowej, Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Starostwie Powiatowym w Puławach Agnieszka Murat 81 886 11 56 murat@pulawy.powiat.pl 218
Stanowisko ds. ewidencji wydatków Starostwa Powiatowego w Puławach Monika Lemieszek 81 886 11 33 lemieszek@pulawy.powiat.pl 237a
Stanowisko ds. ewidencji dochodów Skarbu Państwa Mariola Kapłońska 81 886 11 33 kaplonska@pulawy.powiat.pl 237a
Stanowisko ds. ewidencji wadiów i funduszu ZFŚS, Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Starostwie Powiatowym w Puławach, ewidencja księgowa projektu "Euroszansa dla Lubelszczyzny..." Małgorzata Pyszczak 81 886 11 33 pyszczak@pulawy.powiat.pl 237a
Stanowisko pracy ds. sprawozdawczości i współpracy z jednostkami Piotr Gowin 81 886 11 54 gowin@pulawy.powiat.pl 220
Stanowisko pracy ds. obsługi budżetu, księgowości i współpracy z bankiem Ilona Jarzyna-Bernat 81 886 11 54 bernat@pulawy.powiat.pl 220
Opis wydziału
Pracę Wydziału nadzoruje Skarbnik Powiatu - Anna Krzysztofik
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTóW 81 886 11 47 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Wioletta Próchniak 81 886 11 47 1
Pomoc administracyjna Izabela Ochal 81 886 11 47 1
Opis wydziału
Pracę Wydziału nadzoruje Starosta Puławski - Witold Popiołek
WYDZIAł AUDYTU I KONTROLI ZARZąDCZEJ 81 886 11 55 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik - Koordynator Katarzyna Sych-Szkoda 81 886 11 55 228
Audytor Wewnętrzny Ewa Piotrowska 81 886 11 55 228
Inspektor/Audytor Magdalena Koniczyńska-Byzdra 81 886 11 55 228
Opis wydziału
Pracę Wydziału nadzoruje Starosta Puławski - Witold Popiołek
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA
Punkt nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Punkt nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Ochrona danych osobowych
Sport
Sport