Tutaj jesteś Urząd Ochrona danych osobowych1

Ochrona danych osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych w Starostwie Powiatowym w Puławach jest Starosta Puławski, z siedzibą Al. Królewska 19, 24-100 Puławy. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) w celach realizacji zadań przez Starostwo Powiatowe, określonych przepisami prawa. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. 
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ochrona danych osobowych
Sport
Sport