Tutaj jesteś Aktualności Konkurs Fotograficzny „SWISS...

Aktualności

Konkurs Fotograficzny „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”

17-08-2015
Zdjęcie Artykułu

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, będące Instytucją Pośredniczącą dla I i II Priorytetu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłosiło Konkurs Fotograficzny pn. „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”. Tematem konkursu jest prezentacja w formie zdjęć efektów wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach Priorytetu I i II oraz zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu, w którym realizowane są projekty dofinansowane ze środków SPPW, poprzez przedstawienie obiektów oraz przedsięwzięć dofinansowanych w ramach SPPW na różnych etapach ich realizacji. Nowy termin zgłaszania prac - 31.08.2015 r.

Od sierpnia 2011 r. na terenie Powiatu Puławskiego jest realizowany projekt pt. „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów - Puławy – Kazimierz Dolny”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez Starostwo Powiatowe w Puławach we współpracy z trzema partnerami. Projekt stanowi kolejny krok ku wzmacnianiu potencjału gospodarczego i zasobów ludzkich naszego regionu. Budżet projektu wynosi 4 152 236 CHF – tj. 11 987 505 zł, udział własny powiatu wynosi 3,67% - tj. 439 505 zł.

 

Więcej informacji na temat udziału w konkursie znajduje się na stronie internetowej CPCPC oraz na portalu www.facebook.com/sppw.fotokonkurs.

 

 

Dodał: Andrzej Wenerski - Starostwo Powiatowe w Puławach

na podst. informacji Biura Projektu "Euroszansa dla Lubelszczyzny..."

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna