Tutaj jesteś Aktualności Absolutorium dla Zarządu Powiatu Puławskiego

Aktualności

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Puławskiego

18-06-2015
Absolutorium dla Zarządu Powiatu Puławskiego

17 czerwca 2015 r. podczas VIII. Sesji Rady Powiatu Puławskiego Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu pozytywnie zarekomendowała Komisja Rewizyjna. Radni przyjęli również sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 21.04.2015 r. do 29.05.2015 r. oraz sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu powiatu za rok 2014.

Ponadto Rada zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Puławskim, informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu, sprawozdaniem z działalności Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa w powiecie, sprawozdaniem finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za 2014 rok.

 

Radni podjęli również uchwały:

  • w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
  • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawy nieruchomości powiatowych,
  • w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny na rzecz Województwa Lubelskiego,
  • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  • w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

 

Andrzej Wenerski - Starostwo Powiatowe w Puławach

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Puławskiego

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna