Tutaj jesteś Aktualności Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie...

Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie puławskim

16-12-2015
Zdjęcie Artykułu

Od 1 stycznia 2016 r. na terenie powiatu puławskiego będzie można uzyskać bezpłatną poradę prawną. Za organizację tego systemu odpowiedzialny jest samorząd Powiatu – zadanie ma charakter rządowy, ale ustawodawca jego realizację zlecił powiatom i starostom.

W ramach systemu w powiecie puławskim zostanie uruchomionych pięć punktów darmowej pomocy prawnej, co jest zgodne z zapisami ustawy, która precyzuje, że jeden punkt przypada na 25 tys. mieszkańców. W dwóch punktach bezpłatnej pomocy prawnej porad udzielać będą adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Adwokacką w Lublinie oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych Lublinie. Prowadzenie trzech pozostałych punktów powierzone zostanie organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartym konkursie ofert: Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie (2 punkty) oraz Lubelskiemu Ośrodkowi Samopomocy w Lublinie (1 punkt).

Darmowa pomoc prawna w ramach prezentowanego programu przysługuje osobom wyszczególnionym w ustawie, a są to osoby, które:

 • nie ukończyły 26. roku życia,
 • ukończyły 65 lat,
 • posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc prawną na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskały prawo do świadczenia z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (osoba ubiegająca się o pomoc prawną będzie zobowiązana przed jej udzieleniem złożyć pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia); uzyskały zaświadczenie na podstawie ustawy z 24 kwietnia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie
  z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 • w wyniku wystąpienia katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (każdy zagrożony lub poszkodowany).

 

Lokalizacja punktów darmowej pomocy prawnej:

 • punkt I: Puławy, ul. 6 Sierpnia 5, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00; porad udzielać będą adwokaci wskazani przez OIA w Lublinie;
 • punkt II: Puławy, ul. 6 Sierpnia 5, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.00; porad udzielać będą radcowie prawni wskazani przez OIRP w Lublinie;
 • punkt III: Puławy, al. Królewska 3, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00; punkt prowadzony będzie przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie;
 • punkt IV: Nałęczów, ul. Głębocznica 23a, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00; punkt prowadzony będzie przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie;
 • punkt V: o charakterze mobilnym: czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00; punkt prowadzony będzie przez PFOWRG „OIC Poland”:
  • poniedziałek: Baranów, ul. Rynek 14
  • wtorek: Końskowola, ul. Lubelska 93
  • środa: Janowiec, ul. Radomska 2
  • czwartek: Kurów, ul. I Armii Wojska Polskiego 1
  • piątek: Końskowola, ul. Lubelska 93

Powiat w porozumieniu z gminami

Samorząd Powiatu, jako bezpośrednio odpowiedzialny za realizację tego zadania, jest zainteresowany umożliwieniem dostępu do pomocy prawnej jak największej grupie mieszkańców. Oznacza to stworzenie takiej sieci punktów, w których będzie ona udzielana w sposób w możliwie najwyższym stopniu odpowiadający potrzebom mieszkańców, a także będzie świadczona w odległości akceptowalnej od miejsca zamieszkania. W związku z tym Powiat zawarł porozumienia z pięcioma gminami (Nałęczów, Końskowola, Kurów, Janowiec, Baranów) dysponującymi odpowiednimi lokalami, w których – oprócz dwóch miejsc organizowanych w Puławach – systematycznie będą udzielane nieodpłatne porady prawne.

 

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna