Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty organizacji pozarządowej - MSKS "Puławiak" w sprawie realizacji zadania publicznego

Aktualności

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty organizacji pozarządowej - MSKS "Puławiak" w sprawie realizacji zadania publicznego

07-03-2016
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty organizacji pozarządowej - MSKS "Puławiak" w sprawie realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu Puławskiego informuje o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez MSKS "Puławiak" na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
POMOC PRAWNA 2020
Pomoc prawna
Pomoc prawna