Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty organizacji pozarządowej – KS „Wisła” Puławy w sprawie realizacji zadania publicznego

Aktualności

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty organizacji pozarządowej – KS „Wisła” Puławy w sprawie realizacji zadania publicznego

01-04-2016
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty organizacji pozarządowej – KS „Wisła” Puławy w sprawie realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu Puławskiego informuje o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez KS „Wisła” Puławy na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna