Tutaj jesteś Aktualności Absolutorium dla Zarządu Powiatu udzielone!

Aktualności

Absolutorium dla Zarządu Powiatu udzielone!

23-06-2016
Absolutorium dla Zarządu Powiatu udzielone!

Podczas sesji Rady Powiatu Puławskiego, która odbyła się 22 czerwca, Rada udzieliła Zarządowi Powiatu Puławskiego absolutorium za rok 2015. Starosta Puławski Witold Popiołek przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015, wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok pozytywnie zaopiniowało Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, które sprawuje nadzór nad gospodarką finansową Powiatu. Wymienione wyżej sprawozdania pozytywnie zaopiniowała również Komisja  Rewizyjna Rady Powiatu Puławskiego.

Budżet Powiatu na 2015 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w Puławach 28 stycznia 2015 r. W ciągu roku był on zmieniany w zależności od potrzeb uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu. Dochody budżetu powiatu zrealizowane zostały w wysokości 111.676.496,87 zł, co daje 92,36 % w stosunku do planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 112.762.606,79 zł, co stanowi 93,01%  planowanych wydatków budżetu. Deficyt budżetowy na koniec 2015 roku wyniósł (-) 1.086.109,92 zł, wobec planowanego (-) 325.382,00 zł. Nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, ukształtowała się na poziomie 7.047.604,27 zł.

Absolutorium dla Zarządu Powiatu udzielone

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna