Tutaj jesteś Aktualności Wydział Geodezji informuje

Aktualności

Wydział Geodezji informuje

08-07-2016
Zdjęcie Artykułu

Starostwo Powiatowe w Puławach – Wydział Geodezji informuje, że 1 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2016 poz.903 ). Artykuł 3 cyt. ustawy wprowadził zmiany w ustawie z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2015 r. poz.520, z późn.zm.)

Zmiany dotyczą m.in.:

- wprowadzenia nowego rodzaju wypisu tj. uproszczonego wypisu z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu) oraz określenia opłaty za powyższy dokument (15 zł za 1 działkę ewidencyjną, 12 zł za działkę przy zamówieniu od 2 do 10 działek i 6 zł za działkę przy zamówieniu powyżej 10 działek),

- wprowadzenia wypisu z wykazu działek i wypisu z wykazu podmiotów z określeniem opłaty za te wypisy (5 zł za 1 działkę lub podmiot, 4 zł przy zamówieniu od 2 do 10 działek i 2 zł za działkę przy zamówieniu powyżej 10 działek).


W przypadku potrzeby uzyskania uproszczonego wypisu z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu) lub wypisów z wykazów działek i wypisów z wykazów podmiotów, do czasu zmiany formularza zamówienia wypisu (druk EGiB) przez właściwego ministra, prosimy o zaznaczenie stosownej adnotacji umieszczonej w rubryce nr 14 „Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy”. W przypadku złożenia wniosku o wypis bez zaznaczenia stosownej adnotacji, wniosek będzie traktowany jako wniosek o wypis o pełnej treści, tj. z klauzulą „Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”.

 

Geodeta Powiatowy

Kierownik Wydziału Geodezji

Mariusz Kasprzak

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna