Tutaj jesteś Aktualności Remont drogi Janowiec - Ławeczko...

Aktualności

Remont drogi Janowiec - Ławeczko dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych

11-05-2020
Zdjęcie Artykułu

Kolejny, ważny krok przybliżył nas do długo wyczekiwanego remontu drogi powiatowej z Janowca do Ławeczka Starego. Zarząd powiatu zdobył środki na finansowanie tej ważnej inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota przyznanego wsparcia przekracza 2,6 mln zł i jest spora szansa, że wzrośnie do 3,4 mln zł.

Zaplanowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej 2523L liczy nieco ponad 3,5 km. W ramach inwestycji, obok nowej nawierzchni, przewidziana jest budowa chodnika na odcinku ok. 145 metrów, wykonanie zjazdów wraz z przepustami, odtworzenie rowów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz budowa dwóch peronów przystankowych.

Dofinansowanie z FDS obecnie pokrywa 60% kosztów inwestycji i zgodnie z zapewnieniem władz wojewódzkich, w przypadku wystąpienia wolnych środków, np. w skutek oszczędności przetargowych, zostanie zwiększone do 70%.

Inwestycja powstaje w partnerstwie z gminą Janowiec, która wraz z powiatem puławskim współfinansuje wkład własny w relacji 50:50.

Obecnie przed nami formalności związane z zawarciem umowy o dofinansowanie, a następie postępowanie przetargowe i wybór wykonawcy robót budowlanych. O postępach będziemy informowali na bieżąco.

Remont drogi Janowiec - Ławeczko dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna