Tutaj jesteś Aktualności Zespół Szkół nr 3 w Puławach będzie kształcił przyszłych wojskowych

Aktualności

Zespół Szkół nr 3 w Puławach będzie kształcił przyszłych wojskowych

26-08-2020
Zdjęcie Artykułu

Minister Obrony Narodowej decyzją z dnia 12 sierpnia 2020 r. zezwolił na utworzenie od dnia 1 września 2020 r. oddziału przygotowania wojskowego (OPW) w VI Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach. Nasza szkoła znalazła się wśród 130 placówek w całej Polsce, które uzyskały zgodę na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego.

Decyzja została wydana po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Puławskiego - organu prowadzącego szkołę, oraz po zasięgnięciu przez Ministra opinii Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie i Lubelskiego Kuratora Oświaty.

W oddziałach realizowane będzie szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określi rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej. Program w części teoretycznej będzie realizowany w przez szkołę, zaś elementy praktyczne przez patronacką jednostkę wojskową - 1. Dębliński Batalion Drogowo-Mostowy w Dęblinie. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki.

Możliwość tworzenia w szkołach oddziałów przygotowania wojskowego, jako rozwiązanie systemowe, stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym, oraz zwiększenie upowszechniania edukacji w zakresie obronności, do czego resort obrony narodowej przykłada szczególną wagę. Rezultatami, jakie Ministerstwo Obrony Narodowej chce osiągnąć, jest zasilenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej ochotnikami, w dalszej perspektywie czasowej zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych, a także wzmocnienie edukacji obronnej w społeczeństwie.

Szkoła na zakup wyposażenia szkoleniowego i umundurowania dla uczniów otrzyma dotację celową.

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
POMOC PRAWNA 2020
Pomoc prawna
Pomoc prawna