Tutaj jesteś Aktualności Kolejne środki z Funduszu Dróg Samorządowych trafiają do powiatu puławskiego

Aktualności

Kolejne środki z Funduszu Dróg Samorządowych trafiają do powiatu puławskiego

06-11-2020
Fragment drogi powiatowej nr 2525L w miejscowości Brześce w gminie Janowiec.

Premier zatwierdził wyniki uzupełniającego naboru wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok, a to oznacza dobre wieści dla mieszkańców gminy Janowiec. Na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania, znalazła się zgłoszona przez zarząd powiatu puławskiego, modernizacja drogi powiatowej nr 2525L w Brześcach.

Przebudowa obejmie odcinek liczący 547 metrów. Obok nowej nawierzchni asfaltowej, w ramach inwestycji zaplanowaliśmy także m.in. przebudowę istniejącej zatoki autobusowej, budowę nowego peronu przystankowego, wyrównanie i utwardzenie poboczy oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Szacunkowa wartość zadania opiewa na kwotę 578 640,00 zł. Wysokość przyznanej dotacji wynosi 405 048,00 zł, co stanowi 70% planowanych kosztów. Pozostałą część powiat sfinansuje wspólnie z samorządem gminy Janowiec.

Już wkrótce powinniśmy poznać wykonawcę inwestycji. Procedury przetargowe jak dotąd przebiegają pomyślnie - niemal wszystkie spośród złożonych ofert, mieszczą się w zakładanym budżecie.

Kolejne środki z Funduszu Dróg Samorządowych trafiają do powiatu puławskiego

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
POMOC PRAWNA 2020
Pomoc prawna
Pomoc prawna