Tutaj jesteś Aktualności Kolejne środki z Funduszu Dróg Samorządowych trafiają do powiatu puławskiego

Aktualności

Kolejne środki z Funduszu Dróg Samorządowych trafiają do powiatu puławskiego

06-11-2020
Fragment drogi powiatowej nr 2525L w miejscowości Brześce w gminie Janowiec.

Premier zatwierdził wyniki uzupełniającego naboru wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok, a to oznacza dobre wieści dla mieszkańców gminy Janowiec. Na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania, znalazła się zgłoszona przez zarząd powiatu puławskiego, modernizacja drogi powiatowej nr 2525L w Brześcach.

Przebudowa obejmie odcinek liczący 547 metrów. Obok nowej nawierzchni asfaltowej, w ramach inwestycji zaplanowaliśmy także m.in. przebudowę istniejącej zatoki autobusowej, budowę nowego peronu przystankowego, wyrównanie i utwardzenie poboczy oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Szacunkowa wartość zadania opiewa na kwotę 578 640,00 zł. Wysokość przyznanej dotacji wynosi 405 048,00 zł, co stanowi 70% planowanych kosztów. Pozostałą część powiat sfinansuje wspólnie z samorządem gminy Janowiec.

Już wkrótce powinniśmy poznać wykonawcę inwestycji. Procedury przetargowe jak dotąd przebiegają pomyślnie - niemal wszystkie spośród złożonych ofert, mieszczą się w zakładanym budżecie.

Kolejne środki z Funduszu Dróg Samorządowych trafiają do powiatu puławskiego

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna