Tutaj jesteś Aktualności Modernizacja osnowy geodezyjnej zakończona

Aktualności

Modernizacja osnowy geodezyjnej zakończona

13-01-2021
Prace terenowe przy modernizacji osnowy geodezyjnej.

Dobiegły końca prace związane z modernizacją szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu puławskiego, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Podczas prac geodezyjno-kartograficznych przeprowadzonych w minionym roku, zrealizowano prace terenowe oraz kameralne. Dla większości punktów wykonano pomiar GNSS (ang. Global Navigation Satellite Systems).

Prace obejmowały:

  • stabilizację jedno i  dwupoziomową oraz konserwację znaków geodezyjnych,
  • wyznaczenie współrzędnych w układach współrzędnych płaskich PL-2000 i 1965 oraz układach wysokości PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH dla ponad dwóch tysięcy punktów,
  • analizę sieci GNSS,
  • wyrównanie sieci poziomej w układach PL-ETRF2000-2000 i 1965,
  • wyrównanie wysokościowe w układach PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH,
  • analizę porównawczą wykazu różnic współrzędnych oraz wysokości na reperach.

Dla wszystkich punktów sporządzono zdjęcia dokumentujące stan znaku i wykonany pomiar. W ramach prac kameralnych wykonano m.in. nową mapę przeglądową osnowy.

Wykonawcą prac była firma TARGEO, ul. Leszczyńska 46, 23-250 Urzędów. Koszty zadania wyniosły 389 700,00 zł.

mapa poglądowa osnowy geodezyjnej

Modernizacja osnowy geodezyjnej zakończona

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna