Tutaj jesteś Aktualności II nabór wniosków o organizację stażu

Aktualności

II nabór wniosków o organizację stażu

02-02-2017
II nabór wniosków o organizację stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 6-10.02.2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Staże organizowane będą dla osób w wieku powyżej 29 roku życia spełniających warunki uczestnictwa w projekcie "Aktywizacja osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie puławskim (III)" realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Puławach w 2017 r. w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przewidywany okres stażu wynosi 6 miesięcy.

Wśród przedłożonych wniosków preferowane będą wnioski gwarantujące zatrudnienie po zakończonym stażu zgodnie z poniższymi warunkami:

  • w przypadku stosunku pracy zatrudnienie na nieprzerwany okres co najmniej 3 miesięcy, przynajmniej na 1/2 etatu,
  • w przypadku umowy cywilnoprawnej zawarcie umowy na nieprzerwany okres co najmniej 3 miesięcy, o wartości równej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast stawka za godzinę pracy nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowymi zasadami organizacji stażu obowiązującymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach w bieżącym roku.

Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach - pokój 107 (parter).
Zródło: Powiatowy Urząd Pracy w Puławach
Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna