Tutaj jesteś Aktualności Komunikat dot. ptasiej grypy

Aktualności

Komunikat dot. ptasiej grypy

16-02-2017
Zdjęcie Artykułu

Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach informujemy o ciążących obowiązkach wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r., poz.2091) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw utrzymujących drób, kury, indyki, gęsi, kaczki.

Powiatowy Lekarz Weterynarii prosi o zgłaszanie miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
Na podstawie powyższej informacji można określić liczbę gospodarstw utrzymujących drób jak również przekazać właścicielom gospodarstw dane dotyczące zagrożeń jakie niesie wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków zarówno w ich gospodarstwie jak i gospodarstwach obejmujących obszar zapowietrzony i zagrożony  (w promieniu do 10 km) w przypadku prawdopodobnego wystąpienia ogniska choroby.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach informuje również, że w przypadku nie stosowania się do powyższych zakazów i nakazów, nałożonych na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r., poz.2091) grożą sankcje w postaci kar administracyjnych nakładanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej.

Wskazany powyżej obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych w przypadku nie zgłoszenia drobiu cyt. "Kto, będąc posiadaczem zwierząt, nie zgłasza miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na dana chorobę zakaźną powiatowemu lekarzowi weterynarii, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności przeciętno wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r., które wynosiło 4047,21 zł. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej." (M. P. z 2017 r. poz. 183).

Informujemy również, że będą przeprowadzane wyrywkowe kontrole spełnienia powyższego obowiązku przez rolników i w przypadku rażącego naruszenia prawa będą nakładane grzywny finansowe.

 
Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna