Tutaj jesteś Aktualności Obserwatorium astronomiczne otwarte!

Aktualności

Obserwatorium astronomiczne otwarte!

11-04-2022
Przecięcie wstęgi

8 kwietnia 2022 roku oficjalnie oddaliśmy do użytku zmodernizowane obserwatorium astronomiczne w Puławach. Obiekt, którego koszt remontu wyniósł blisko 1 mln zł., będzie służył mieszkańcom powiatu i okolic. W budynku, oprócz działalności prowadzonej przez Puławski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, będą także odbywały się zajęcia organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz Powiatową Bibliotekę Publiczną w Puławach. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w kwocie ponad 690 tys. zł. Otwierając placówkę starosta puławski Danuta Smaga podziękowała wszystkim osobom i instytucjom, którzy przyczynili się do udanej realizacji inwestycji.

Projekt modernizacji obserwatorium jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowej 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

  • Działanie: 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne
  • Okres realizacji projektu: od 2019.10.09 do 2022.07.31
  • Beneficjent: Powiat Puławski
  • Wartość projektu: 995 452,95 zł
  • Dofinansowanie UE: 690 412,43 zł

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i kulturowa zabytkowego Obserwatorium astronomicznego w Puławach. Działaniem służącym osiągnięciu tego celu stanie się modernizacja Obserwatorium, które stanowić będzie swoiste centrum wydarzeń organizowanych przez puławskie instytucje działające w obszarze kultury, tj. Młodzieżowy Dom Kultury oraz Powiatową Bibliotekę Publiczną. W wyniku realizacji projektu powstanie energooszczędny, nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt kulturalny, którego program użytkowy i architektoniczny pozwoli na zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej oraz podniesienie jej jakości.

Loga projektowe

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna