Tutaj jesteś Aktualności Informujemy o przeprowadzaniu narad koordynacyjnych drogą elektroniczną

Aktualności

Informujemy o przeprowadzaniu narad koordynacyjnych drogą elektroniczną

08-09-2022
Informujemy o przeprowadzaniu narad koordynacyjnych drogą elektroniczną

Starosta Puławski informuje, że w ramach projektu ,,e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” zrealizowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w formie współfinansowania ze środków unijnych oraz budżetu państwa, między innymi e-usługa umożliwiająca przeprowadzanie narad koordynacyjnych drogą elektroniczną.

Usługa dostępna jest pod adresem internetowym pulawy.geoportal2.pl w zakładce: „ Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”.

Informujemy o przeprowadzaniu narad koordynacyjnych drogą elektroniczną

Po wyborze odpowiedniego kafelka wnioskodawca zostanie przeniesiony do okna logowania użytkownika. Założenie konta jak i jego funkcjonowanie jest usługą bezpłatną. Instrukcja korzystania  z serwisu dostępna jest na stronie geoportalu, po zalogowaniu.

E-usługa umożliwia:

  • składanie wniosków dotyczących koordynacji usytuowania projektowanych sieci terenu  i wszelkich dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia,
  • udział władających sieciami w naradach koordynacyjnych bez konieczności obecności w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach.

Informujemy o przeprowadzaniu narad koordynacyjnych drogą elektroniczną

Po zakończonej naradzie koordynacyjnej poświadczone dokumenty automatycznie przesyłane są na konto wnioskodawcy.

W związku z wdrożeniem e-usługi składanie wniosków o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu będzie odbywać się drogą elektroniczną.

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna