Tutaj jesteś Aktualności 160. Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego

Aktualności

160. Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego

21-04-2023
160. Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego

W tym roku przypada okrągła 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego. Z tej okazji starosta puławski Danuta Smaga oraz wiceprzewodniczący rady powiatu Michał Godliński złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą powstańcom styczniowym w Zespole Rezydencyjnym Książąt Czartoryskich w Puławach. Hołd bohaterom oddali również poseł na sejm prof. Krzysztof Szulowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Puławy Paweł Matras, dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, dyrektor Muzeum Czartoryskich w Puławach Honorata Mielniczenko i Zbigniew Kiełb z Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Puławy oraz przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Historii Instytutu Historii UMCS.

Powstanie styczniowe było największym zrywem niepodległościowym XIX wieku. 22 stycznia 1863 r. w Warszawie ukonstytuował się Rząd Narodowy, który wezwał naród Polski, Litwy i Rusi do walki przeciw carskiemu zaborcy. Nierówna walka z rosyjskim imperium trwała do wiosny 1865 r. Cena za marzenia o niepodległej Polsce była ogromna – po stłumieniu powstania Polaków dotknęły liczne represje, m.in. konfiskata majątków szlacheckich, kasacja klasztorów na obszarze Królestwa Polskiego, wysokie kontrybucje i wszechobecna rusyfikacja. Władze carskie większość jego uczestników ukarały śmiercią bądź zesłali w głąb Rosji. Pamięć o Powstaniu Styczniowym była elementem jednoczącym Polaków we wszystkich zaborach, a po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku weterani styczniowego zrywu otrzymali prawo do noszenia mundurów Wojska Polskiego, Sejm nadał im stopnie i prawa oficerskie oraz stałe dożywotnie pensje. Weteranów zapraszano jako gości honorowych na wszystkie uroczystości państwowe, odwiedzali szkoły, harcerskie zloty. Byli pokoleniem, które przekazywało tradycję powstańczą.

 

160.Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna