Tutaj jesteś Aktualności Nabór wniosków nr 7/2017 – na podejmowanie działalności gospodarczej (start-up)

Aktualności

Nabór wniosków nr 7/2017 – na podejmowanie działalności gospodarczej (start-up)

19-06-2017
Zdjęcie Artykułu

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 – Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych (start-up) ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 960.000 zł.

Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia: od 19 czerwca do 4 lipca 2017 r.

Miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia: Sekretariat (pokój 01) Biura Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w Kośminie, adres: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn.

Forma wsparcia: premia na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 60.000,00zł na jeden projekt.

 

Dokumenty do pobrania:

 

- Ogłoszenie o naborze wniosków (pełna wersja)

- Formularz wniosku o przyznanie pomocy:

            - edytowalny w EXCEL

            - w formacie PDF

- Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

           

- Biznesplan

            - wersja edytowalna w formacie WORD

            - w formacie PDF

- tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4

- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu

 

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

- Opis lokalnych kryteriów wyboru operacji

 

- Formularze dotyczące spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji:

            - Oświadczenie Wnioskodawcy o okresie realizacji operacji (Formularz 1/P-1.2.2/P-1.2.3);

            - Oświadczenie, że Wnioskodawca nie jest zatrudniony na pełnym etacie(Formularz 2/P-1.2.2);

            - Oświadczenie Wnioskodawcy o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych na dzień składania wniosku (Formularz 3/P-1.2.2).

 

- Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami

- Regulamin Rady oceniającej wnioski

- Formularz umowy o przyznanie pomocy

- Załącznik nr 2 do Umowy

 

Formularz wniosku o płatność:

            - edytowalny w EXCEL

            - w formacie PDF

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik – wykaz faktur

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów (w celu nadania numeru identyfikacyjnego)

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
POMOC PRAWNA 2020
Pomoc prawna
Pomoc prawna