Tutaj jesteś Aktualności Pilotażowy program ,,Rehabilitacja 25 Plus” w SOSW w Kęble

Aktualności

Pilotażowy program ,,Rehabilitacja 25 Plus” w SOSW w Kęble

03-07-2023
PFRON

W roku szkolnym 2022/2023 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble realizowany jest pilotażowy program ,,Rehabilitacja 25 Plus”. Projekt jest sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Beneficjentami programu są absolwenci, którzy po ukończeniu Szkoły Przysposabiającej do Pracy pozostali w domach rodzinnych i nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności: środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej.

Celem programu jest zapewnienie oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także na płaszczyźnie dotyczącej ich aktywności zawodowej. W ramach programu „Rehabilitacja 25 plus” odbywają się zajęcia usprawniania ruchowego, zajęcia kulinarne, zajęcia wzmacniające samodzielność życiową, arteterapia, jazdy konne/hipoterapia, zajęcia terapeutyczne z psychologiem. Uczestnicy programu mają zapewniony ciepły posiłek, transport z domów rodzinnych na miejsce zajęć i powrót do domów po ich zakończeniu oraz możliwość uczestniczenia w licznych imprezach kulturalnych.

W tym roku z programu korzysta pięcioro absolwentów SOSW w Kęble.

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna