Tutaj jesteś Aktualności L Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Aktualności

L Sesja Rady Powiatu Puławskiego

11-07-2023
Rada Powiatu Puławskiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) zwołuję L Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 13 lipca 2023 r. na godzinę 14:00. Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, Sala Pompejańska.

Porządek obrad:

  1. Przedstawienie porządku obrad.
  2. Interpelacje i zapytania radnych.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  5. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
  6. Zamknięcie obrad sesji.

Janusz Wawerski
Przewodniczący Rady
Powiatu Puławskiego

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna