Tutaj jesteś Aktualności Stanowisko Rady Powiatu Puławskiego w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie powiatu puławskiego

Aktualności

Stanowisko Rady Powiatu Puławskiego w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie powiatu puławskiego

04-10-2023
Stanowisko Rady Powiatu Puławskiego w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie powiatu puławskiego

W związku z podjęciem w dniu 27 września 2023r., na sesji Rady Powiatu Puławskiego, uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu Puławskiego w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie powiatu puławskiego, Samorząd Powiatu Puławskiego pragnie wyrazić swoje poparcie dla starań polskiego rządu, związanych z ostatecznym uregulowaniem kwestii reparacji i odszkodowań od rządu Republiki Federalnej Niemiec.

Samorząd Powiatu Puławskiego sprzeciwia się wszelkim próbom tuszowania prawdy historycznej i popiera dążenia polskiego rządu do przyjęcia przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec odpowiedzialności moralnej i finansowej za zniszczenia wojenne. Zawsze aktywnie działamy na rzecz propagowania pamięci o ofiarach niemieckich zbrodni, dbamy o świadomość historyczną lokalnej społeczności, by nigdy nie zapomnieć o zadanych krzywdach, o stratach, jakie poniósł naród polski w wyniku II wojny światowej.

Treść Stanowiska Rady Powiatu Puławskiego w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie powiatu puławskiego zamieszczamy poniżej.

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna