Tutaj jesteś Aktualności Ślubowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z gminy Puławy

Aktualności

Ślubowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z gminy Puławy

16-11-2023
Ślubowanie MDP

15 listopada w Górze Puławskiej odbyło się Ślubowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z gminy Puławy. Przysięga młodych adeptów pożarnictwa z Bronowic, Dobrosławowa, Leokadiowa, Łęki i Opatkowic została przyjęta przez prezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Puławach, starostę puławskiego Danutę Smagę. W uroczystości uczestniczyli również prezes ZG OSP, wójt gminy Puławy Kamil Lewandowski oraz komendant PSP w Puławach st. bryg. Grzegorz Podhajny.

Otwierając uroczystość prezes ZP OSP złożyła dzieciom i młodzieży życzenia powodzenia w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia z zakresu pożarnictwa i podziękowania za zainteresownie służbą w OSP. 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza to komórka organizacyjna jednostki OSP, która jest powoływana na podstawie statutu OSP przez zarząd. MDP powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do społecznej służby w szeregach OSP. Jej członkami mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat. Dolną granicę wieku wyznacza statut danej OSP.

Podstawowe zadania MDP to m.in. udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, organizowanie działalności kulturalno-oświatowej, rozwijanie sprawności fizycznej, 
podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej, działalność wolontarystyczna.

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna