Tutaj jesteś Aktualności Tadeusz Dworski - Zasłużony dla Powiatu Puławskiego!

Aktualności

Tadeusz Dworski - Zasłużony dla Powiatu Puławskiego!

11-10-2017
Tadeusz Dworski - Zasłużony dla Powiatu Puławskiego!

Tadeusz Dworski, prezes "SPOŁEM" Powszechnej Spółdzielni Spożywców "POMOC" w Puławach, został uhonorowany przez Zarząd Powiatu Puławskiego Odznaką Honorową „Zasłużonego dla Powiatu Puławskiego". Odznaczenie wręczył Wicestarosta Puławski Michał Godliński podczas Jubileuszu 110-lecia Spółdzielni. Serdecznie gratulujemy!

Tadeusz Dworski jest związany z ruchem spółdzielczym od początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Aktywnie pracował w organach samorządowych spółdzielczości społemowskiej. W roku 1991 był w grupie 21 osób, które w związku z likwidacją ówczesnego Centralnego Związku Spożywców „Społem”  - w obronie przed zawłaszczeniem spółdzielczego majątku – w miejsce byłego ośrodka doskonalenia kadr, założyła Spółdzielnię Oświatową „Społem” w Konstancinie-Jeziornej, a w latach 1992-1999 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej tej Spółdzielni. Dzięki Jego działaniom udało się utrzymać i zabezpieczyć stałe miejsca pracy dla ponad 15 osób oraz bazę szkoleniową dla dużej rzeszy społemowskich pracowników i działaczy spółdzielczych z całej polski. W latach 2003-2011 (przez dwie kadencje) pracował aktywnie jako członek Rady Nadzorczej „Społem” Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców w Warszawie. W tym okresie działał aktywnie na rzecz podniesienia jakości usług oraz konkurencyjności sklepów z szyldem „Społem” na handlowym rynku w Polsce, poprawiając wizerunek handlu społemowskiego w oczach klientów. Efekt podejmowanych działań widać coraz bardziej na co dzień w wielu miastach naszego kraju, jak również w samym mieście Puławy. Był delegatem na kilka Zjazdów Delegatów KZRSS „Społem” oraz delegatem na Kongres Spółdzielczości Polskiej w 2004 r. Za swoją działalność w radach nadzorczych nie pobierał żadnego wynagrodzenia. W ostatnim okresie intensywnie działał na rzecz wprowadzenia nowego programu lojalnościowego w Spółdzielni (jako jedna z pierwszych Spółdzielni „Społem”  w kraju). Na ostatnim zjeździe KZRSS otrzymał dla kierowanej przez Siebie Spółdzielni statuetkę za podjęcie działań kreujących nowoczesny wizerunek Spółdzielni „Społem”. W swoim mieście Puławy chętnie włącza się we wszelkiego rodzaju akcje o charakterze społecznym, udzielając wsparcia rzeczowego i finansowego. Od kilku lat udziela wsparcia rzeczowego (w postaci pomocy w dostawie wszelkiego rodzaju ryb i pieczywa) przy organizacji tradycyjnych już w naszym mieście Wigilii Miejskich dla wszystkich mieszkańców miasta, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pomocy finansowej dla dzieci ze szkoły podstawowej w Kaznowie (na budowę placu zabaw). Podkreślić należy również, że dzięki Jego działaniom Spółdzielnia została bezpiecznie przeprowadzona przez trudny okres transformacji ustrojowej.

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna