Tutaj jesteś Aktualności Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie

Aktualności

Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie

12-01-2018
Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów, w konkursie nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/17 w ramach RPO WL, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu to prawie 30 mln zł . Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 2 lutego 2018 roku. Więcej informacji znajduje się poniżej.

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna