Tutaj jesteś Aktualności Informacja Urzędu Marszałkowskiego...

Aktualności

Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie

12-01-2018
Zdjęcie Artykułu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów, w konkursie nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/17 w ramach RPO WL, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu to prawie 30 mln zł . Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 2 lutego 2018 roku. Więcej informacji znajduje się poniżej.

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna