Tutaj jesteś Aktualności Starosta Witold Popiołek...

Aktualności

Starosta Witold Popiołek "Samorządowcem XX-lecia"

13-09-2018
Zdjęcie Artykułu

Mamy zaszczyt poinformować, że Starosta Puławski Witold Popiołek został wyróżniony przez Zarząd Związku Powiatów Polskich tytułem "Samorządowca XX-lecia". Honorowa statuetka zostanie wręczona podczas Powiatowego Dnia Kultury w dniu 10 października br.

Przyznany tytuł jest wyrazem uznania władz Związku Powiatów Polskich dla wielotniej działaności Starosty w sferze samorządu terytorialnego. Kapituła oceniając kandydatów do nagrody brała pod uwagę między innymi osiągnięcia samorządowców w zakresie zrealizowanych inwestycji i sprawnego zarządzania podległymi jednostkami organizacyjnymi. 

Starosta Witold Popiołek jest doświadczonym samorządowcem. Funkcję starosty pełni już drugą kadencję. W tym czasie  Powiat Puławski pozyskał wiele środków finansowych  m.in. z SAPARD, PROW, POKL, EFS, RPOWL, PFRON, LAWP, WFOŚiGW, EFRR. Starania Starosty przyniosły wymierne efekty w postaci inwestycji drogowych, w obszarze edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 

Wśród zadań priorytetowych realizowanych przez Powiat znajdują się takie inwestycje jak: systematyczna odnowa i poprawa stanu dróg powiatowych, remonty pokryć dachowych oraz termomodernizacje budynków administracji publicznej i oświaty, przebudowy i remonty wewnątrz obiektów: sal, pracowni, pomieszczeń biurowych, pokoi w internatach i schroniskach oraz stałe wspomaganie szpitala powiatowego w Puławach.

Do chwili obecnej zbudowano i wyremontowano wiele dróg powiatowych. W latach 1999–2017 r. łącznie wykonano: 152km nowych nawierzchni bitumicznych, 33km utrwalono emulsją i grysem, 36km nawierzchni chodników. W roku 2018 planowane jest do wykonania 27,8km nowych nawierzchni bitumicznych oraz 7,7km chodników oraz przebudowa obiektów mostowych.

Do największej inwestycji na rzecz osób niepełnosprawnych należy budowa nowego internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kęble w 2012–2014r. (dof. ze środków PFRON w wysokości 1 341 941zł, całkowity koszt to 4 188 989,65zł). Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych utworzono Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze Puławskiej.

W dbałości o rozwój fizyczny młodzieży patronował budowie hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Puławach – wartość całkowita inwestycji to 5 659 470zł, w tym dofinansowanie 1 400 000zł – za co Powiat otrzymał zaszczytny Medal – Budowniczy Polskiego Sportu.

Wsparcie Starosty otrzymuje również puławska Policja, Państwowa Straż Pożarna i OSP poprzez czynione zabiegi oraz przeznaczane środki na wyposażenie w specjalistyczny sprzęt i wozy bojowe.

Z myślą o poprawie warunków oraz efektywności leczenia pacjentów w SPZOZ w Puławach zmodernizowane zostały oddziały szpitalne, wprowadzono nowoczesne technologie medyczne na oddziale kardiologii i urologii, wyremontowane zostały pomieszczenia dla pacjentów onkologii, ginekologii i szpitalnego oddziału ratunkowego.

statuetka ZPP dla Starosty PuławskiegoStarosta Witold Popiołek

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna