Tutaj jesteś Aktualności Projekt „Aktywni zawodowo i społecznie”

Aktualności

Projekt „Aktywni zawodowo i społecznie”

08-04-2019
Projekt „Aktywni zawodowo i społecznie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje o realizacji projektu pt. „Aktywni zawodowo i społecznie” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna