Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie o wniesieniu odwołania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 kwietnia 2019 r. znak: WA.ZUZ.4.421.3.95.2018.2019.TS

Aktualności

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 kwietnia 2019 r. znak: WA.ZUZ.4.421.3.95.2018.2019.TS

29-05-2019
Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 kwietnia 2019 r. znak: WA.ZUZ.4.421.3.95.2018.2019.TS udzielającej dla Zarządui Dróg Wojewódzkich w Lublinie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych oraz na usługi wodne oraz szczególne korzystanie z wód w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy miasta Nałęczów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin-Nałęczów-Bochotnica jako połączenie dróg wojewódzkich Nr 830 i 826".

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna