Tutaj jesteś Aktualności Zarząd Powiatu Puławskiego z wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok

Aktualności

Zarząd Powiatu Puławskiego z wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok

27-06-2019
Zarząd Powiatu Puławskiego

Udzielenie Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok – to najważniejsze z decyzji podjętych przez radnych podczas VIII Sesji Rady Powiatu Puławskiego, która odbyła się 26 czerwca br.

Na gruncie zmian ustawowych, Zarząd Powiatu został zobowiązany do przygotowania i przedstawienia raportu podsumowującego działalność na przestrzeni minionego roku, w tym w szczególności realizację polityk, strategii, programów i uchwał. Przy braku zastrzeżeń do treści dokumentu, radni podjęli uchwałę o udzieleniu zarządowi wotum zaufania. „Za” opowiedziało się 15 radnych, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Rada zaaprobowała sposób realizacji przez Zarząd Powiatu założeń uchwały budżetowej na 2018 rok, zatwierdzając – w drodze stosownej uchwały – sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu. Pozytywną ocenę w zakresie prowadzenia polityki finansowej powiatu wcześniej wystawiła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz poszczególne komisje rady, w tym Komisja Rewizyjna. Absolutorium dla zarządu poparło 16 z 18 radnych obecnych na sesji, przy dwóch głosach wstrzymujących.

Zarząd Powiatu z wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna