Tutaj jesteś Aktualności Pilotażowy program ,,REHABILITACJA 25 PLUS” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble

Aktualności

Pilotażowy program ,,REHABILITACJA 25 PLUS” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble

01-10-2019
Pilotażowy program ,,REHABILITACJA 25 PLUS”  w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble

W piątek, 27 września br. w siedzibie lubelskiego oddziału PFRON, starosta Danuta Smaga wraz z członkiem zarządu powiatu Ireneuszem Rzepkowskim, podpisali umowę o realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”.

Program jest wdrażany od 1 października br. Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble. Skierowany jest on do absolwentów, którzy po ukończeniu szkół specjalnych przysposabiających do pracy pozostali w domach rodzinnych i nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

Program będzie trwał dziewięć miesięcy i zakończy się 30 czerwca 2020 roku. Obejmie on swoim oddziaływaniem czterech absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Kęble. Na każdego z uczestników przeznaczonych jest w miesiącu sto godzin wsparcia obejmującego aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej, zawodowej oraz pomoc psychologiczną.

W ramach programu ,,Rehabilitacja 25 plus” będą odbywały się zajęcia usprawniania ruchowego, zajęcia kulinarne, zajęcia wzmacniające samodzielność życiową, zajęcia plastyczne - arteterapia, jazdy konne - hipoterapia, zajęcia terapeutyczne z psychologiem. Spotkania - lekcje będą trwały pięć godzin dziennie. Beneficjenci będą mieli zapewniony ciepły posiłek – obiad oraz transport z domów rodzinnych na miejsce zajęć i powrót do domów po zakończeniu zajęć.

Celem programu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków PFRON, który przeznaczył na jego realizację kwotę 90 tyś. zł.

Rehabilitacja 25 plus

Od lewej: Jerzy Dębski - Dyrektor lubelskiego oddziału PFRON, starosta Danuta Smaga, członek zarządu powiatu Ireneusz Rzepkowski.

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Pomoc prawna
Pomoc prawna