Tutaj jesteś Aktualności Pilotażowy program ,,REHABILITACJA 25 PLUS” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble

Aktualności

Pilotażowy program ,,REHABILITACJA 25 PLUS” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble

01-10-2019
Pilotażowy program ,,REHABILITACJA 25 PLUS”  w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble

W piątek, 27 września br. w siedzibie lubelskiego oddziału PFRON, starosta Danuta Smaga wraz z członkiem zarządu powiatu Ireneuszem Rzepkowskim, podpisali umowę o realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”.

Program jest wdrażany od 1 października br. Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble. Skierowany jest on do absolwentów, którzy po ukończeniu szkół specjalnych przysposabiających do pracy pozostali w domach rodzinnych i nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

Program będzie trwał dziewięć miesięcy i zakończy się 30 czerwca 2020 roku. Obejmie on swoim oddziaływaniem czterech absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Kęble. Na każdego z uczestników przeznaczonych jest w miesiącu sto godzin wsparcia obejmującego aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej, zawodowej oraz pomoc psychologiczną.

W ramach programu ,,Rehabilitacja 25 plus” będą odbywały się zajęcia usprawniania ruchowego, zajęcia kulinarne, zajęcia wzmacniające samodzielność życiową, zajęcia plastyczne - arteterapia, jazdy konne - hipoterapia, zajęcia terapeutyczne z psychologiem. Spotkania - lekcje będą trwały pięć godzin dziennie. Beneficjenci będą mieli zapewniony ciepły posiłek – obiad oraz transport z domów rodzinnych na miejsce zajęć i powrót do domów po zakończeniu zajęć.

Celem programu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków PFRON, który przeznaczył na jego realizację kwotę 90 tyś. zł.

Rehabilitacja 25 plus

Od lewej: Jerzy Dębski - Dyrektor lubelskiego oddziału PFRON, starosta Danuta Smaga, członek zarządu powiatu Ireneusz Rzepkowski.

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna

Pomoc prawna