Tutaj jesteś Aktualności Organizacja systemu opieki medycznej w powiecie puławskim w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Aktualności

Organizacja systemu opieki medycznej w powiecie puławskim w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

18-03-2020
Zdjęcie Artykułu

Decyzja wojewody lubelskiego o przekształceniu puławskiego szpitala w jednoimienną placówkę zakaźną wzbudziła wśród mieszkańców wiele emocji i wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego. Wychodząc naprzeciw Państwa obawom, przekazujemy zbiór praktycznych informacji o zasadach świadczenia pomocy medycznej w najbliższym czasie.

Jednoimienny szpital zakaźny w Puławach – czy musimy obawiać się izolacji miasta?

- Nie. Organizacja w puławskim szpitalu placówki zakaźnej, która będzie udzielała pomocy mieszkańcom regionu zarażonym koronawirusem, nie oznacza tworzenia w Puławach tzw. „czerwonej strefy”, czy wprowadzania innych, szczególnych ograniczeń.

 

Jak będzie wyglądała opieka nad pacjentami, potrzebującymi ogólnej porady lekarskiej?

- Należące do SPZOZ w Puławach Przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) będą funkcjonowały normalnie, przy zachowaniu dodatkowych środków ostrożności, wynikających z sytuacji zagrożenia epidemicznego. Ogólną poradę lekarską będzie można otrzymać w każdej z czterech Przychodni na terenie Puław: POZ nr 1 – ul. Partyzantów 17, POZ nr 2 – ul. Skłodowskiej 10, POZ nr 3 – ul. Kilińskiego 22, POZ nr 4 – ul. Kołłątaja 51. Przychodnie są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00. Numery telefonów do Przychodni POZ znajdują się na stronie internetowej: http://szpitalpulawy.pl/?przychodnia=przychodnie-poz
- Ponadto zostaje uruchomiona Poradnia dla dzieci chorych w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 4 ul. Kołłątaja 51. W przypadku nagłego zachorowania dziecka jest możliwa porada lekarska w Przychodni, jednakże z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną prosimy o wcześniejszą konsultację telefoniczną pod numerem tel. 605-891-355 lub 81 45-02-390.

 

Czy nastąpią zmiany w sposobie świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

- Nie. Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane będą w formie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w Przychodni POZ Nr 1, 24-100 Puławy, ul. Partyzantów 17. tel. 81 45 02 313. Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia (iniekcje i zabiegi zlecone przez lekarza, realizowane w POZ). Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 – 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

 

Czy pacjenci Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej mogą otrzymać pomoc w przychodniach POZ należących do puławskiego SP ZOZ?

- Pacjenci będą mogli w miarę możliwości SP ZOZ w Puławach otrzymać pomoc w przychodniach POZ należących do SP ZOZ. Należy pamiętać, że ze względu na system rozliczeń z NFZ, przed uzyskaniem porady należy złożyć deklarację wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej o wyborze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Wyboru lekarza w POZ można dokonać bezpłatnie dwa razy w ciągu roku kalendarzowego.

 

Jak będzie wyglądała pomoc medyczna w nagłych przypadkach?

- W nagłych sytuacjach, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia jak np. zawał serca, udar czy wypadek komunikacyjny, pacjenci będą przewożeni do szpitali w Rykach, Dęblinie, Opolu Lubelskim i Lublinie. Bez zmian, w takich przypadkach należy dzwonić na ogólne telefony alarmowe – 112 lub 999. Pacjenci w stanach urazów jak np. skręcenia czy złamania, uzyskają pomoc w przychodni na ul. Centralnej 16, gdzie prowadzona jest opieka ambulatoryjna w godzinach 8:00 – 18:00.

 

Czy pacjenci będą mogli korzystać z porad lekarzy specjalistów?

- Tak, wizyty w poradniach specjalistycznych będą odbywały się w Przychodni Specjalistycznej na ul. Centralnej 16. Z uwagi na obecną sytuację zagrożenia epidemicznego, spodziewamy się, że terminy wizyt zaplanowanych u lekarzy specjalistów będą wymagały zmiany terminu . W takich wypadkach pacjenci zostaną wcześniej poinformowani o przeniesieniu wizyty na nowy termin.

 

Gdzie, w tych trudnych chwilach można uzyskać wsparcie psychologiczne?

- Dyżur telefoniczny pełni Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Porady udzielane są telefonicznie pod nr 785 027 111, w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 a od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.
Pomoc psychologa otrzymamy także pod nr 81 888 53 05, 81 888 53 06 i 800 110 001 (bezpłatna infolinia), w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
- SP ZOZ w Puławach również zabezpiecza pomoc psychologiczną dla swoich pacjentów, pracowników i ich rodzin poprzez porady telefoniczne psychologów: Pani Magdalena Kowalska tel. 509 975 770 oraz mgr Jacek Samoń tel. 508 055 764 w dni powszednie godzinach od 7:30 do 15:00.

 

O ewentualnych zmianach w organizacji systemu opieki medycznej będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
POMOC PRAWNA 2020
Pomoc prawna
Pomoc prawna