Tutaj jesteś Aktualności Informacja na temat funkcjonowania szkół powiatowych w okresie epidemii koronawirusa

Aktualności

Informacja na temat funkcjonowania szkół powiatowych w okresie epidemii koronawirusa

19-03-2020
Edukacja w okresie koronawirusa, wnętrze klasy szkolnej

Z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie szkoły i placówki oświatowe nie prowadzą zajęć dydaktyczno-wychowawczych. O sposobie jak uczniowie kontyną naukę, decydują dyrektorzy szkół i nauczyciele.

W Powiecie Puławskim Szkoły poprzez e-dziennik, strony internetowe szkół i placówek oświatowych przekazały informacje rodzicom i uczniom o sposobie nauki oraz  planowanych działaniach związanych z e-nauczaniem. Zobligowano również  wychowawców  klas do bezpośredniego kontaktu elektronicznego z uczniami.

Nauczyciele codziennie utrzymują kontakt ze szkołą i współpracują w zespołach zadaniowych. Część szkół już rozpoczęła naukę zdalną, pozostali przygotowują się do tego typu nauki m.in. uczestnicząc w werbinarium, szkoleniach online na temat zdalnego nauczania.  Dyrektorzy na bieżąco monitorują jakimi metodami komunikują się nauczyciele z uczniami. Pracując w zespołach przedmiotowych odbywają się konsultacje online i telefoniczne i co do wyboru stron internetowych do nauki, sposobów i form.

Szkoły robią wszystko, by zawieszenie lekcji dotknęło uczniów w jak najmniejszym stopniu. Podczas zawieszenia zajęć w szkołach nauczyciele  wspierają uczniów i przekazują materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie opieką objęci są uczniowie, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego. 

Odbywa się to za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, platform e -learningowych, edukacyjnych, dysku Google: https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu oraz mediów społecznościowych (messenger, Facebook, Whatsapp).

Obecnie praca zdalna z uczniami obejmuje głównie powtórzenia materiału.  

Na stronach niektórych szkół zamieszczane  są na  bieżąco zalecane przez MEN linki do nauki, powtórek materiału oraz materiałów z poszczególnych przedmiotów wyszukiwanych przez nauczycieli przedmiotu.

Nauczyciele kontaktując się z uczniami polecają różnorodne audycje telewizyjne, strony i odpowiednie portale (głównie z arkuszami egzaminacyjnymi dla maturzystów) jak również materiały edukacyjne.

Sporadycznie odbywają się telekonferencje, lekcje online za pomocą komunikatorów.

Nauczyciele udostępniają linki stron internetowych zachęcają i wspierają w rozwiązywaniu testów online (egzamin ósmoklasisty, maturzysty i kwalifikacji w zawodzie). Zlecają też wykonanie określonych zadań.

W niektórych placówkach na portalu społecznościowym utworzono grupy zamknięte -  gdzie wychowawcy na bieżąco przekazują informacje, wspierają wychowanków i monitorują ich pracę. W celu udzielania wsparcia psychologicznego, ale i również  rozmów dotyczących nauki, spędzania czasu itp. utworzono grupy wsparcia psychologicznego.

Jeżeli przerwa w zajęciach się wydłuży jak zapowiedziało Ministerstwo Edukacji Narodowej, w najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania.

Na  stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna można znaleźć wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć.

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych są na bieżąco uzupełniane.
Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Regionalny System Ostrzegania
RSO
RSO
POMOC PRAWNA 2020
Pomoc prawna
Pomoc prawna