Tutaj jesteś Aktualności Pomoc prawna 2020 Bezpłatna mediacja

Pomoc Prawna 2020

Bezpłatna mediacja

30-05-2020

BEZPŁATNA MEDIACJA W POWIECIE PUŁAWSKIM
 
Od stycznia 2020 roku w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za darmo można skorzystać z pomocy mediatora.
Co to jest mediacja?
 
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediator to osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Pomaga skonfliktowanym stronom w znalezieniu satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.
 
Mieszkańcy naszego powiatu mogą skorzystać z mediacji bezpłatnie. To nowa forma wsparcia, która realizowana jest przez Powiat Puławski.
 
Kiedy do mediatora?
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
 
Usługa może obejmować również:
 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów,
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediacje wystosuje do drugiej strony.
 
Dla kogo darmowe wsparcie?
Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. 
 
Gdzie na mediację?
Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punktach. Zadania z zakresu nieodpłatnej mediacji są realizowane w zależności od zapotrzebowania, we wszystkich punktach na terenie powiatu puławskiego, tj. w poniedziałek w Baranowie, we wtorek i czwartek w Puławach, w Nałęczowie w poniedziałek, we wtorek i czwartek.
 
Forma zapisu:
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 609 009 469.
 

 
Co obejmuje nieodpłatna mediacja?
 
 1. Nieodpłatna mediacja obejmuje:
  1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego płynących;
  2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
  3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
  4. przeprowadzenie mediacji;
  5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
 2. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
  1. sąd lub inny organ wydały postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
  2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
 
 
Powrót
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług