Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego "V Festiwal im. W. i F. Lesslów w Puławach"

Elektroniczna tablica ogłoszeń

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego "V Festiwal im. W. i F. Lesslów w Puławach"

16-06-2020
Zarząd Powiatu Puławskiego. Napis na czerwonym tle, białe litery.

Zarząd Powiatu Puławskiego informuje, że 9 czerwca 2020 r. Fundacja im. Wincentego i Franciszka Lesslów złożyła w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury pt. "V Festiwal im. W. i F. Lesslów w Puławach". Uwagi do przedmiotowej ofert można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia jej ogłoszenia.

Powrót