Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Elektroniczna tablica ogłoszeń

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

18-09-2020
Zarząd Powiatu Puławskiego - białe litery na czerwonym tle

Zarząd Powiatu Puławskiego, uznając celowość projektu, informuje o złożeniu w dniu 11 września 2020 r. oferty realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. "Organizacja XXXI Ogólnopolskich Biegów Niepodległości” w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) przez Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ul. Wróblewskiego 15, 24-100 Puławy.

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna