Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń Od 19 października br. obowiązują nowe zasady obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Puławach

Elektroniczna tablica ogłoszeń

Od 19 października br. obowiązują nowe zasady obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Puławach

15-10-2020
Budynek Starostwa Powiatowego w Puławach.

Ze względu na nasilającą się liczbę przypadków zakażenia koronawirusem, w trosce o wzajemne bezpieczeństwo, począwszy od poniedziałku, 19 października 2020 r. wprowadzamy nowe zasady obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Puławach.

  • Urząd, tak jak dotychczas, pozostanie otwarty dla mieszkańców. Bezpośrednie wizyty w poszczególnych wydziałach będą jednak wymagały uprzedniej, telefonicznej rezerwacji. Dla ułatwienia, poniżej zamieszczamy listę najczęściej załatwianych spraw, wraz z numerami telefonów. Wykaz wszystkich numerów znajduje się w zakładce kontakt.

  • Wydział Komunikacji i Dróg funkcjonuje w oparciu o dotychczasowe zasady, które zostały opisane w odrębnej informacji.

  • Starosta oraz członkowie zarządu czasowo wstrzymują bezpośrednie przyjęcia obywateli.

  • Od osób przebywających w budynku starostwa wymagamy bezwzględnego stosowania obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Dodatkowo, każda osoba przed wejściem ma wykonywany pomiar temperatury.

  • Mając na uwadze zagrożenia wynikające z panującej sytuacji epidemicznej zachęcamy, by w dalszym ciągu wszelkie możliwe sprawy załatwiać drogą pocztową, faxem, za pomocą poczty elektronicznej, przez skrzynkę podawczą E-PUAP oraz telefonicznie.

 

Wydział Geodezji:

Tel. 81 886-11-51 – kierownik wydziału,

Tel. 81 886-11-21 – obsługa interesantów z obszaru gmin: Końskowola, Markuszów i Żyrzyn,

Tel. 81 886-11-50 – obsługa interesantów z obszaru gmin: Kurów, Kazimierz Dolny (miasto i obszar wiejski),

Tel. 81 886-11-18 – obsługa interesantów z obszaru miasta Puławy i miasta Nałęczów,

Tel. 81 886-11-19 – obsługa interesantów z obszaru gmin: Puławy (gm. wiejska), Janowiec i Wąwolnica,

Tel. 81 886-11-20 – obsługa rzeczoznawców z obszaru całego powiatu,

Tel. 81 886-11-39 – obsługa interesantów z obszaru gmin: Baranów i Nałęczów; wprowadzanie zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków.

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

Tel. 81 886-11-72 – kierownik wydziału,

Tel. 81 886-11-27 – udostępnianie materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (udostępnianie mapy zasadniczej lub innych materiałów PZGiK),

Tel. 81 886-11-26 – obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz aktualizacja baz danych PZGiK,

Tel. 81 886-11-27 – weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami:

Tel. 81 886-11-52 – informacje w sprawach:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Tel. 81 886-11-62 – informacje w sprawach:

- najmu/dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
- udostępniania nieruchomości na potrzeby budowy sieci przesyłowych,
- sprzedaży gruntów stanowiących własność Powiatu Puławskiego.

Tel. 81 886-12-09 – informacje w sprawach:

- sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- ustalania wysokości odszkodowań za przejęte nieruchomości,
- ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości.

Tel.  81 886-11-76 – informacje w sprawach:

- wywłaszczania nieruchomości,
- przyznania własności działek dożywotnich i siedliskowych,
- zwrotu nieruchomości wywłaszczonych.

 

Wydział Architektury i Budownictwa:

Tel. 81 886-11-44 – sekretariat wydziału,

Tel. 81 886-11-40 – kierownik wydziału,

Kontakt w sprawach z zakresu budownictwa na obszarach poszczególnych gmin:

Tel. 81 886-11-35 – miasto Puławy, Janowiec,

Tel. 81 886-11-42 – gmina Puławy, Końskowola, Wąwolnica,

Tel. 81 886-11-43 – Kazimierz Dolny, Markuszów, Nałęczów, Baranów,

Tel. 81 886-11-45 – Żyrzyn, Kurów, zgłoszenia.

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:

Tel. 81 886-11-15 – sprawy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony środowiska, kart wędkarskich, rejestracji łodzi, zezwoleń na usunięcie drzew, wpisów do rejestru zwierząt podlegającym ograniczeniom na podstawie prawa UE, zaświadczenia czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzania lasów,

Tel. 81 886-11-14 – zaświadczenia czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzania lasów, sprawy z zakresu geologii,

Tel. 81 886-11-17 – wyłączenie z produkcji rolniczej, sprawy z zakresu łowiectwa,

Tel. 81 886-11-16 – sprawy z zakresu rekultywacji i geologii.

Legalizacja pozyskania drewna:

Tel. 665-395-484 – gm. Baranów,

Tel. 662-077-822 – gm. Janowiec,

Tel. 603-966-983 – gm. Kazimierz Dolny, Wąwolnica i Kurów,

Tel. 724-019-869 – gm. Końskowola, Markuszów i Nałęczów,

Tel. 793-101-655 – miasto Puławy, gm. Puławy (wiejska) i Żyrzyn.

 

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu puławskiego zostają czasowo zawieszone. Porady będą udzielane telefonicznie lub drogą elektroniczną -  po wcześniejszym zgłoszeniu pod nr telefonu 609 009 469.

 

Pozostałe sprawy:

Tel. 81 886-11-89 – potwierdzenie Profilu Zaufanego.
Tel. 81 886-11-49 – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
Tel. 81 886-11-47 – umówienie spotkania u Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Tel. 81 886-11-81 – sprawy związane z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Tel. 81 886-11-36 – informacja w sprawie przetargów (otwarcia ofert).

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna