Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń Zasady obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Puławach w czasie epidemii koronawirusa

Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zasady obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Puławach w czasie epidemii koronawirusa

19-11-2020
Budynek Starostwa Powiatowego w Puławach.

Zanim zdecydujesz się na osobistą wizytę w Starostwie Powiatowym w Puławach, upewnij się, że jest to naprawdę konieczne. Bardzo wiele spraw możesz bowiem załatwić bez wychodzenia z domu – telefonicznie, mailowo, pocztą tradycyjną, bądź za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli w Twoim przypadku bezpośredni kontakt z urzędnikiem okaże się niezbędny, bezwzględnie stosuj się do opisanych niżej zasad. Pomożesz w ten sposób w zapewnieniu wzajemnego bezpieczeństwa klientów i pracowników naszej instytucji.

Zanim przyjdziesz, zadzwoń.

Wymagamy, aby bezpośrednie wizyty w poszczególnych wydziałach były wcześniej rezerwowane telefonicznie. Dla ułatwienia przygotowaliśmy listę najczęściej załatwianych spraw, wraz z numerami telefonów. Wykaz wszystkich numerów znajdziesz w zakładce kontakt.

Klienci są obsługiwani od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Wydział Komunikacji i Dróg funkcjonuje w oparciu o dotychczasowe zasady, które zostały opisane w odrębnej informacji.

Starosta oraz członkowie zarządu czasowo wstrzymali bezpośrednie przyjęcia obywateli.

 

Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych.

Przebywając w budynku Starostwa bezwzględnie stosuj się do obowiązujących reguł bezpieczeństwa. Prawidłowo noś maseczkę, dezynfekuj ręce, staraj się zachować dystans społeczny.

 Infografikacja zachęcająca do stosowania najważniejszych reguł bezpieczeństwa - dystans, dezynfekcja, maseczka.

Wydział Geodezji:

Tel. 81 886-11-51 – kierownik wydziału,

Tel. 81 886-11-21 – obsługa interesantów z obszaru gmin: Końskowola, Markuszów i Żyrzyn,

Tel. 81 886-11-50 – obsługa interesantów z obszaru gmin: Kurów, Kazimierz Dolny (miasto i obszar wiejski),

Tel. 81 886-11-18 – obsługa interesantów z obszaru miasta Puławy,

Tel. 81 886-11-19 – obsługa interesantów z obszaru gmin: Puławy (gm. wiejska), Janowiec i Wąwolnica,

Tel. 81 886-11-20 – obsługa rzeczoznawców z obszaru całego powiatu,

Tel. 81 886-11-39 – obsługa interesantów z obszaru gmin: Baranów i Nałęczów; wprowadzanie zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków.

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

Tel. 81 886-11-72 – kierownik wydziału,

Tel. 81 886-11-27 – udostępnianie materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (udostępnianie mapy zasadniczej lub innych materiałów PZGiK),

Tel. 81 886-11-26 – obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz aktualizacja baz danych PZGiK,

Tel. 81 886-11-27 – weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami:

Tel. 81 886-11-52 – informacje w sprawach:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

- regulacji stanu prawnego nieruchomości.

 

Tel. 81 886-11-62 – informacje w sprawach:

- najmu/dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,

- udostępniania nieruchomości na potrzeby budowy sieci przesyłowych,

- sprzedaży gruntów stanowiących własność Powiatu Puławskiego.

 

Tel. 81 886-12-09 – informacje w sprawach:

- sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,

- ustalania wysokości odszkodowań za przejęte nieruchomości,

- ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości.

 

Tel.  81 886-11-76 – informacje w sprawach:

- wywłaszczania nieruchomości,

- przyznania własności działek dożywotnich i siedliskowych,

- zwrotu nieruchomości wywłaszczonych.

 

Wydział Architektury i Budownictwa:

Tel. 81 886-11-44 – sekretariat wydziału,

Tel. 81 886-11-40 – kierownik wydziału,

Kontakt w sprawach z zakresu budownictwa na obszarach poszczególnych gmin:

Tel. 81 886-11-35 – miasto Puławy, Janowiec,

Tel. 81 886-11-42 – gmina Puławy, Końskowola, Wąwolnica,

Tel. 81 886-11-43 – Kazimierz Dolny, Markuszów, Nałęczów, Baranów,

Tel. 81 886-11-45 – Żyrzyn, Kurów, zgłoszenia.

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:

Tel. 81 886-11-15 – sprawy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony środowiska, kart wędkarskich, rejestracji łodzi, zezwoleń na usunięcie drzew, wpisów do rejestru zwierząt podlegającym ograniczeniom na podstawie prawa UE, zaświadczenia czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzania lasów,

Tel. 81 886-11-14 – zaświadczenia czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzania lasów, sprawy z zakresu geologii,

Tel. 81 886-11-17 – wyłączenie z produkcji rolniczej, sprawy z zakresu łowiectwa,

Tel. 81 886-11-16 – sprawy z zakresu rekultywacji i geologii.

Legalizacja pozyskania drewna:

Tel. 665-395-484 – gm. Baranów,

Tel. 662-077-822 – gm. Janowiec,

Tel. 603-966-983 – gm. Kazimierz Dolny, Wąwolnica i Kurów,

Tel. 724-019-869 – gm. Końskowola, Markuszów i Nałęczów,

Tel. 793-101-655 – miasto Puławy, gm. Puławy (wiejska) i Żyrzyn.

 

Pozostałe sprawy:

Tel. 81 886-11-89 – potwierdzenie Profilu Zaufanego.

Tel. 81 886-11-49 – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Tel. 81 886-11-47 – umówienie spotkania u Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Tel. 81 886-11-81 – sprawy związane z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Tel. 81 886-11-36 – informacja w sprawie przetargów (otwarcia ofert).

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna