Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, gm. Nałęczów - obszar wiejski

Elektroniczna tablica ogłoszeń

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, gm. Nałęczów - obszar wiejski

14-12-2020
Zrzut ekranu z platformy geoportal.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz w obliczu panującej sytuacji epidemicznej na terenie Polski, Starosta Puławski umożliwia zapoznanie się z treścią projektu operatu opisowo-kartograficznego, dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Nałęczów - obszar wiejski, w wersji online.

W celu weryfikacji danych ewidencyjnych, będących treścią ww. operatu należy skorzystać z portalu https://pulawy.geoportal2.pl, następnie kliknąć kafel GEOPORTAL - tryb publiczny. Po lewej stronie okna przedstawione są warstwy, udostępnione przez stronę. Aby przeglądać dane, należy wyświetlić warstwę Wyłożenie - gmina Nałęczów, a następnie używając scroll’a myszy przybliżyć widok w zakresie Gminy Nałęczów - ob. wiejski na przedstawionej mapie powiatu. W przypadku chęci wyszukania konkretnej nieruchomości należy użyć listwy Szukaj, zlokalizowanej z prawej strony okna portalu. Ponadto po wyszukaniu nieruchomości istnieje możliwość zapoznania się z częścią opisową danych ewidencyjnych, dostępną po kliknięciu kafelka i a następnie wskazaniu interesującego obiektu, np. działki, budynku. Celem porównania treści danych ewidencyjnych, zarówno w części graficznej jak i opisowej, wprowadzanych przez proces modernizacji z danymi dotychczasowymi należy wyświetlić jednocześnie warstwy Działki, Budynki oraz Wyłożenie - gmina Nałęczów.

Zgodnie z art.24a ust.6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 2052) każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu, tj. 11.12.2020 r. - 05.01.2021 r. zgłaszać uwagi do tych danych.

 

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna