Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ POJAZDU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU PUŁAWSKIEGO

Elektroniczna tablica ogłoszeń

II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ POJAZDU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU PUŁAWSKIEGO

05-05-2021
czerwony bus dla osób niepełnosprawnych, w tle garaż, zima

OBWIESZCZENIE O II PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ POJAZDU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU PUŁAWSKIEGO- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. ŚW.FRANCISZKA Z ASYŻU W KĘBLE

 
                                Kębło, dnia 05.05.2021.
 
OBWIESZCZENIE O:
 
 II PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ
POJAZDU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU PUŁAWSKIEGO- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. ŚW.FRANCISZKA
 Z ASYŻU W KĘBLE
 
 
 
I. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO:
 
1.      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble, Kębło 7, 24-160 Wąwolnica reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka.
2.      Wszelkich informacji dotyczących pojazdu udziela pracownik Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble: Pan Stanisław Cięszczyk,
tel. 783 803 777.
 
II. PRZEDMIOT PRZETARGU:
 
1.      Samochód marki Volkswagen LT-46 o nr rej. LPU 99PV,
VIN: WV1ZZZ2DZ6H033973:
-          Rok produkcji: 2006 r.
-          Data pierwszej rejestracji: 2006/06/19
-          Wskazanie drogomierza: 306230 km
-          Okres eksploatacji pojazdu: 176 mies.
-          Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru): czerwony
-          Dop. masa całk.: 4600 kg 
-          Rodzaj pojazdu: autobus, 4 drzwiowy, 19 osobowy
-          Liczba osi  /  Rodzaj napędu  /  Skrzynia biegów:  2  /  przedni (4x2)  /  manualna
-          Rozstaw osi: 4025 mm
-          Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
-          Pojemność  /  Moc silnika: 2799 ccm  /  116kW (158KM)
-          Doładowanie: Turbosp. z chłodn. powietrza
-          Liczba cylindrów  /  Układ cylindrów: 4  /  rzędowy
-           
2. Stan techniczny pojazdu:
         Nadwozie lakierowane:
·         Pokrywa przednia: wyblaknięty lakier i porysowana
·         Błotnik przedni P: porysowany z wykwitami korozji
·         Błotnik przedni L: porysowany z wykwitami korozji
·         Drzwi boczne przednie P: porysowane z wykwitami korozji
·         Drzwi boczne przednie L: porysowane z wykwitami korozji
·         Drzwi boczne tylne P (dodatkowe): porysowane z wykwitami korozji
·         Ściana boczna tylna P: porysowana z wykwitami korozji
·         Ściana boczna tylna L: porysowana z wykwitami korozji
·         Drzwi tyłu nadwozia: porysowane z wykwitami korozji
·         Dach: wyblaknięty lakier
·         Próg P: z wykwitami korozji
·         Próg L: z wykwitami korozji
·         Płyta podłogowa: z wykwitami korozji
        Wyposażenie nadwozia:
·         Zderzak przedni: porysowany
·         Lusterko zewnętrzne P: pęknięte
·         Lusterko zewnętrzna L: porysowane
·         Lampa zespolona L: pęknięta
·         Zderzak tylny: porysowany
Silnik z osprzętem
·         Brak widocznych uszkodzeń
Układ napędowy
·         Kompletny, bez widocznych uszkodzeń
Zawieszenie przednie z układem kierowniczym
·         Kompletne, bez widocznych uszkodzeń
Zawieszenie tylne
·         Kompletne, bez widocznych uszkodzeń
       Pojazd z uszkodzeniami innymi
·         Powierzchnia lakiernicza pozostałych lakierowanych elementów nadwozia
z licznymi rysami i otarciami, wyblaknięty lakier oraz wykwity korozji,
·         Tapicerka wnętrza pojazdu (fotele, kanapa, wykładziny drzwi i ścian, wykładzina dachu, wykładzina podłogi) zabrudzona, elementy z tworzywa sztucznego porysowane.
·         Tarcze kół jezdnych z wykwitami korozji.
 
3. Dodatkowe informacje:
-        sprzedający posiada dowod rejestracyjny pojazdu oraz  posiada kartę pojazdu,
-         pojazd  posiada ważne badania techniczne do 21.08.2025.
-        sprzedający posiada 2 szt. kluczyków do samochodu,
-        pojazd posiada ważną policę OC
 
III. WARUNKI PRZETARGU:
 
1. Warunki wymagane od Oferentów:
-        Oferentem przetargu może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (a posiadająca z mocy ustawy zdolność prawną),
-        Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 
2. Opis sposobu przygotowania oferty:
a)      ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie - osobiście w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżyu w Kęble (sekretariat) lub przesłać listem poleconym za pośrednictwem poczty lub kuriera nie później niż do dnia 26.05.2021. do godz.12°°, na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżyu, Kębło 7, 24-160 Wąwolnica, z dopiskiem ”Oferta na zakup pojazdu marki Volkswagen LT-46 o nr rej. LPU 99 PV stanowiącego własność Powiatu Puławskiego użytkowanego przez  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble”.
 
 
 
Wzór koperty:
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu

Kębło 7

24-160 Wąwolnica

 

”Oferta na zakup pojazdu marki Volkswagen LT-46 o nr rej. LPU 99PV stanowiącego                                                 własność Powiatu Puławskiego użytkowanego przez  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka
 z Asyżu w Kęble”.

 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 27.05.2021.

 

 
b)      Sprzedający oczekuje złożenia oferty na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do obwieszczenia. Oferta winna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sporządzona w języku polskim, czytelnie, w jednym egzemplarzu.
 
3. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Przedmiotowy przetarg odbędzie się jawnie w dniu 27.05.2021. w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble w sali nr  5
o godzinie 9°°.
 
4. Wybór oferty:
-        najniższa możliwa cena do zaoferowania to cena wywoławcza, która wynosi  14 960 zł
+ 23% vat
wybrana zostanie oferta z najwyższą zaoferowaną ceną,
-        w przypadku wpłynięcia, co najmniej dwóch ofert z taką samą ceną, Sprzedający wezwie Oferentów do złożenia dodatkowych pisemnych ofert,
-        Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu na konto Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble - Bank Spółdzielczy w Końskowoli nr 15 8741 0004 0007 6991 2000 0010,
-        wydanie Kupującemu przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty nabycia na koncie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble i podpisaniu umowy sprzedaży pojazdu,
-        Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru pojazdu z parkingu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
 
Zastrzeżenie: Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez dokonania wyboru oferty podając powód do wiadomości opinii publicznej.
 
5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd:
Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na parkingu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble, Kębło 7, 24-160 Wąwolnica w godz. Od 7°° do 14°°  w dni robocze.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 783 803 777.
 
6. Wartość pojazdu:
Cena wywoławcza: 14 960 zł netto (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych netto).
Cena minimalna wynosi 100%  wartości szacunkowej.
 
 
 
Załączniki do obwieszczenia:
1) oferta wraz z klauzulą informacyjną (tzw. RODO),
2) wzór umowy sprzedaży,
3) wzór protokołu zdawczo-odbiorczego pojazdu.
 
 
<!-- [if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" Priorit
Powrót