Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń III Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

Elektroniczna tablica ogłoszeń

III Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

03-03-2022
w tle kraszanka i pisanka na nim napis III Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie, Muzeum Wsi Lubelskiej oraz Poseł do parlamentu Europejskiego - Beata Mazurek, zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu na palmę i pisankę wielkanocną. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca zostanie zakwalifikowana przez miejscowy urząd gminy lub wyznaczoną przez w/w urząd gminną instytucję kultury. Do udziału w konkursie szczególnie zapraszamy rękodzielników i twórców ludowych, artystów plastyków, członkinie kół gospodyń wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolną.

Konkurs rozpoczął się 14 lutego 2022 roku i będzie trwał do 11 marca 2022 roku. Uroczyste rozstrzygnięcie odbędzie się 2 kwietnia 2022 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego,

Ustala się 4 kategorie konkursowe:

I. Pisanka wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ

II. Pisanka wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ 

III.  Palma wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ

IV. Palma wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ 

W każdej z w/w kategorii konkursowej zostaną wytypowani laureaci w 3 podkategoriach:

a) dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia

b) dorośli i młodzież od 15 roku życia

c) praca zbiorowa

Organizatorzy:
a) Beata Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego
b) Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
c) Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
d) oraz Muzeum Wsi Lubelskiej

 

Cele konkursu:
• Upowszechnianie tradycji i folkloru związanego z tematyką Świąt Wielkanocnych.
• Popularyzowanie i poszerzanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki oraz palmy w polskiej obrzędowości ludowej.
• Ocalenie od zapomnienia typowych dla Regionu form twórczości ludowej i powrót do tradycji
związanych z okresem wielkanocnym.
• Stworzenie Izby Pisanki Lubelskiej i zapewnienie jej stałego dopływu eksponatów.
• Poszerzenie wiedzy na temat polskich zwyczajów świątecznych oraz tradycyjnych technik wyrobu palm i pisanek.
• Aktywizacja mieszkańców województwa lubelskiego w zakresie popularyzacji zanikającego
zwyczaju własnoręcznego tworzenia pisanek i palm wielkanocnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1.  Pisanki tradycyjne muszą być wykonane zgodnie z technikami tradycyjnymi wraz z dawnymi wzorami charakterystycznymi dla Lubelszczyzny i jej subregionów.
  2.  Pisanki współczesne muszą być zbliżone wielkościowo do naturalnej wielkości jaj (np. kurzych, gęsich, strusich). Materiały i technika wykonania jest dowolna.
  3.  Palmy tradycyjne jak i współczesne nie mogą przekraczać wysokości jednego metra.
  4.  Palmy tradycyjne muszą być wykonane wyłącznie z naturalnych surowców.
  5.  Uczestnik nadsyłający lub składający pracę wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu.
  6.  Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje w całości niniejszy regulamin konkursu.
  7.  Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się z nim drogą elektroniczną lub telefoniczną.
  8.  Laureaci nagrodzonych i wyróżnionych pisanek wyrażają zgodę na bezpłatne przekazanie ich prac jako eksponatów do Izby Pisanki Lubelskiej, w której pisanki zostaną wyeksponowane i udostępnione szerokiej publiczności wraz ze wskazaniem ich twórców.
  9.  Prace nadesłane na konkurs nie będą odsyłane. Możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty przez uczestnika lub osobę upoważnioną.
  10.  Laureaci konkursu zobowiązani są do odbioru nagród i dyplomów w siedzibie organizatora w terminie do 30 dni od oficjalnego wręczenia nagród. Po tym czasie nagrody przechodzą na własność organizatora. Nagrody nie będą wysyłane. Możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty przez Uczestnika lub osobę upoważnioną.

Prace należy przynosić do Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki do dnia 8 marca 2022.

W załączniku znajduje się regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa. Materiały są także dostępne do pobrania na stronie internetowej: www.wok.lublin.pl

Ikona pdfRegulamin III edycji konkursu i karta zgłoszenia, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [541.93 KB]

 

Powrót