Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń "Mała firma - ABC Biznesu" - ostatnia szansa na przystąpienie do projektu

Elektroniczna tablica ogłoszeń

"Mała firma - ABC Biznesu" - ostatnia szansa na przystąpienie do projektu

19-05-2022
Logo Puławskie Centrum Przedsiębiorczości

Tylko do jutra Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości" przyjmuje zgłoszenia do projektu dotacyjnego "Mała firma - ABC Biznesu" - dotacje na rozpoczynanie działalności gospodarczej - 23050 zł, szkolenia i finansowe wsparcie pomostowej przez 12 miesięcy w wysokości 2800 zł/m-c.

Projekt obejmie wsparciem 60 osób, w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, w tym:  

1) 54 osoby pozostające bez pracy, w tym bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy i bierne zawodowo, które należą do jednej z grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiety,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby z niepełnosprawnością. 

2) 6 osób pracujących:

  • ubogie pracujące,
  • zatrudnione na umowy krótkoterminowe,
  • pracujące na umowy cywilnoprawne, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Termin naboru Formularzy planowany jest do 20 maja 2022r. Więcej szczegółów na stronie www.fpcp.org.pl

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna