Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń Zawiadomienie o wniesieniu odwołania...

Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania przez Radcę Prawnego Bartłomieja Tarkowskiego od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 kwietnia 2019 r.

05-07-2019
Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania przez Radcę Prawnego Bartłomieja Tarkowskiego od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 kwietnia 2019 r. znak: WA.ZUZ.4.421.3.95.2018.2019.TS udzielającej dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych oraz na usługi wodne oraz szczególne korzystanie z wód w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy miasta Nałęczów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin-Nałęczów-Bochotnica jako połączenie dróg wojewódzkich Nr 830 i 826"

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna