Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego...

Elektroniczna tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

08-07-2019
Zdjęcie Artykułu

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 01.07.2019 r., znak: WA.RUZ.424.82.2019.AM dotyczące uchylenia decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 kwietnia 2019 r. znak: WA.ZUZ.4.421.3.95.2018.2019.TS udzielającej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Lublinie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wylotami systemów kanalizacji deszczowej wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych; na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania wód z odwodnienia gruntów wylotami sieci drenarskiej do urządzeń wodnych; na wykonanie urządzeń wodnych oraz prowadzenie przez wody obiektu mostowego, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy miasta Nałęczów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin-Nałęczów-Bochotnica jako połączenie dróg wojewódzkich Nr 830 i 826"; odmawiającą udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, które miałoby obejmować odprowadzanie do ziemi oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych pochodzących z przelewów kanalizacji deszczowej odwadniającej projektowaną drogę oraz odmawiającą nadania niniejszej decyzji rygory natychmiastowej wykonalności.

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna