Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń XI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Elektroniczna tablica ogłoszeń

XI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

20-09-2019
Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XI Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 25 września 2019 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z IX sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 28 sierpnia 2019r. oraz X sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 11 września 2019r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas IX sesji w dniu 28.08.2019 r. oraz X sesji w dniu 11.09.2019 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 19.08.2019r. do 13.09.2019 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Puławach.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Puławskiego za I półrocze 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
 10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Wawerski

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna