Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń XII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Elektroniczna tablica ogłoszeń

XII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

25-10-2019
Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 30 października 2019 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 25 września 2019r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XI sesji w dniu 25.09.2019r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 16.09.2019r. do 18.10.2019r.
 6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Powiatu Puławskiego oraz Staroście Puławskiemu.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Puławskiego za rok szkolny 2018/2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Powiecie Puławskim w 2020r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Puławskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2020r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
 13. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Janusz Wawerski

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna