Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń Obwieszczenie Dyrektora Zarządu...

Elektroniczna tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu PGW Wody Polskie

17-01-2020
Zdjęcie Artykułu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 10 stycznia 2020 r. znak: WA.ZUZ.4.421.3.95.2018.2019.TS, udzielającej pozwoleń wodnoprawnych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie na: prowadzenie obiektu mostowego przez rzekę Bochotniczankę, przebudowę rowów melioracyjnych R-A, B1, B2, R-B oraz "bez nazwy 1", likwidacje odcinków istniejących rowów drogowych, wykonanie zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, wykonanie rowów drogowych, wykonanie rowów odpływowych, wykonanie wylotów systemów kanalizacji deszczowej, wykonanie systemów drenarskich, usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania wód z odwodnienia gruntów wylotami sieci drenarskich do urządzeń wodnych, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy miasta Nałęczów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica jako połączenie dróg wojewódzkich Nr 830 i 826.

Aby zapoznać się z obwieszczeniem kliknij w niniejszy link.
Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna