Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń WAŻNE: zmiana organizacji pracy...

Elektroniczna tablica ogłoszeń

WAŻNE: zmiana organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Puławach od dnia 17 marca 2020 r.

16-03-2020
Zdjęcie Artykułu

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego na skutek zakażeń wirusem SARS-Cov-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców powiatu oraz pracowników Starostwa wprowadzony zostaje w okresie od 17 marca 2020 r. do odwołania zakaz bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Puławach.

 • Sprawy należy załatwiać drogą pocztową, faxem, za pomocą poczty elektronicznej, przez skrzynkę podawczą E-PUAP oraz telefonicznie.
 • Wszelkie dokumenty i wnioski do Starostwa w zamkniętych kopertach, należy pozostawiać w pojemnikach, które znajdują się w przedsionku głównego wejścia do budynku Starostwa (od ulicy Głębokiej). W przypadku dokumentów, które nie mieszczą się w kopercie, należy je umieścić na przeznaczonych do tego stolikach.
 • Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
 • Odwołuje się wszelkie rozprawy administracyjne i wezwania do osobistego stawiennictwa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach wyznaczone od 17 marca 2020 r.
 • Zawiesza się funkcjonowanie punktu kasowego w Starostwie.
 • W sprawach niecierpiących zwłoki, w wypadkach wyjątkowych, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta, po uprzednim telefonicznym omówieniu sprawy z merytorycznym pracownikiem Starostwa oraz uznaniu przez pracownika o konieczności osobistego stawiennictwa interesanta i uzgodnieniu terminu wizyty co do dnia i godziny.
 • Klienci Biura Paszportowego w Puławach będą obsługiwani po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu w godz. od 10:00 do 12:00. Sprawy związane ze złożeniem wniosku o paszport lub wydaniem paszportu będą załatwiane tylko w wyjątkowych, udokumentowanych przypadkach. Zalecany jest kontakt telefoniczny.
 • Do czasu obowiązywania zmian, Starosta Puławski zawiesza naliczanie kar osobom, które nie dopełniły obowiązków związanych z zarejestrowaniem pojazdu, zawiadomieniem urzędu o sprzedaży lub zakupie pojazdu w terminie 30 dni. Ulga dotyczyć będzie wyłącznie spraw, w których 30-dniowy termin upłynął nie wcześniej niż 16 marca br.

Szczegółowe informacje dotyczące ograniczenia pracy Wydziału Komunikacji i Dróg

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, a także osób pracujących w urzędzie oraz realne zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne, Wydział Komunikacji i Dróg od wtorku (17 marca 2020 r.) ogranicza realizację niektórych usług.

Zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdów oraz inne sprawy realizowane przez wydział, nie wymagające obecności interesanta, będzie można składać w punkcie przy wejściu głównym do starostwa, drogą elektroniczną (platforma ePUAP) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji znajduje się przydatny poradnik w tym zakresie: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/kierowco-nie-stoj-w-kolejce-dzialaj-online?fbclid=IwAR3Gfqs8r__Q_aa5pMzf-hhwHmpNfI2Rr-gqu_j-kq3cAE49Y2AHPyJJJmE

Informujemy ponadto, że wcześniej umówione wizyty w Wydziale Komunikacji i Dróg za pośrednictwem internetu zostają anulowane. Strona służąca do internetowego umawiania wizyt zostaje zawieszona do odwołania.

Pozostałe sprawy załatwiane przez wydział są zawieszone do odwołania.

Numery telefonów w sprawach pilnych:

 • rejestracja pojazdów - 81 8861180, 81 8861188,
 • prawa jazdy - 81 8861124,
 • transport - 81 8861123,
 • drogi oraz kontrola SKP i OSK - 81 8874873.
Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna