Tutaj jesteś Aktualności Tablica Ogłoszeń Zawiadomienie Dyrektora Zarządu...

Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

20-03-2020
Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informujące o wniesieniu odwołania od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 stycznia 2020 r. znak: WA.ZUZ.4.421.3.95.2018.2019.TS, udzielającej pozwoleń wodnoprawnych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie na: prowadzenie obiektu mostowego przez rzekę Bochotniczankę, przebudowę rowów melioracyjnych R-A, B1, B2, R-B oraz "bez nazwy 1", likwidację odcinków istniejących rowów drogowych, wykonanie zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, wykonanie rowów drogowych, wykonanie rowów odpływowych, wykonanie wylotów systemów kanalizacji deszczowej, wykonanie systemów drenarskich, usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania wód z odwodnienia gruntów wylotami sieci drenarskich do urządzeń wodnych, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy miasta Nałęczów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin – Nałęczów - Bochotnica jako połączenie dróg wojewódzkich Nr 830 i 826”

Zawiadomienie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij w link).
Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna