Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Fundusz Dróg Samorządowych Przebudowa drogi powiatowej nr 2525L na odcinku od km 0+014,20 do 0+561,00 w msc. Brześce

Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 2525L na odcinku od km 0+014,20 do 0+561,00 w msc. Brześce

06-11-2020
Logotyp Funduszu Dróg Samorządowych.

Flaga i godło Polski.
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
Przebudowa drogi powiatowej nr 2525L na odcinku od km 0+014,20 do 0+561 w msc. Brześce

Kolejne środki z Funduszu Dróg Samorządowych trafiają do powiatu puławskiego

Remont drogi powiatowej w Brześcach na rozbiegu

Powrót